ANBI gegevens


Stichting Comité Dierennoodhulp
KvK-nummer: 51099950

Contactgegevens:
Postbus 94724
1090 GS Amsterdam
telefoon: 06 - 40709218
e-mail: dierennoodhulp@hotmail.com

Triodos Bank NL40 TRIO 0254 7146 25 (BIC: TRIONL2U)

 

De Stichting heeft ten doel:

  • het helpen van dieren die in nood zijn of dreigen te komen
  • het verbeteren en bevorderen van de mentaliteit van mensen ten opzichte van dieren zodat mensen dieren als levende voelende wezens gaan beschouwen met een eigen intrinsieke waarde, die recht hebben op een respectvolle behandeling welke rekening houdt met hun belangen
  • het bewerkstelligen en stimuleren dat dieren een eigen leven kunnen leiden in overeenstemming met hun natuurlijke aard en gedrag waarbij hun welzijn en rechten gewaarborgd zijn

Bestuur

  • mevrouw E. de Boer, voorzitter
  • mevrouw A.J.M. van de Werd, secretaris/penningmeester
  • de heer J.O.C. Bouma

Beleidsplan 2018

Beleidsplan Stichting Comité Dierennoodhulp 2018

 

Jaarverslag 2017

Jaarverslag Stichting Comité Dierennoodhulp 2017

 

Beleidsplan 2017

Beleidsplan Stichting Comité Dierennoodhulp 2017

 

Jaarverslag 2016

Jaarverslag Stichting Comité Dierennoodhulp 2016

 

Beleidsplan 2016

Beleidsplan Stichting Comité Dierennoodhulp 2016

 

Jaarverslag 2015

Jaarverslag Stichting Comité Dierennoodhulp 2015

 

Beleidsplan 2015

Beleidsplan Stichting Comité Dierennoodhulp 2015

 

Jaarverslag 2014

Jaarverslag Stichting Comité Dierennoodhulp 2014

 

Beloningsbeleid

Comité Dierennoodhulp bestaat alleen uit vrijwilligers en voert geen beloningsbeleid. Alleen reiskosten en onkosten die gemaakt worden voor het opvangen van dieren worden vergoed.


Financiële verantwoording

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

 

naar boven 

 Valid XHTML 1.0 Transitional