Archief

Kerstman bevrijdt duiven op dak van woningcorporatie De Alliantie

 

 

21 december 2008 - Comité Dierennoodhulp en de Werkgroep Park en Fauna hebben al twee keer de hulp ingeroepen van de kerstman en hem het dak op gestuurd van een gebouw van woningcorporatie de Alliantie in stadsdeel Slotervaart bij het Abraham Staalmanplein in Amsterdam om de door een ongediertebestrijdingbedrijf gevangen duiven te bevrijden en zo te redden van een wisse dood. Dit omdat de Alliantie blijft doorgaan met het laten vangen en doden van duiven ondanks eerder gemaakte afspraken.

De kerstman heeft 18 duiven kunnen bevrijden die gevangen zaten in de vangkooien. Daarna heeft hij de valdeuren van de kooien gesloten zodat er geen duif meer in kon. De kerstman vindt het niet gepast dat deze dieren, die notabene als symbool voor vrede staan, de nek wordt omgedraaid terwijl er voldoende diervriendelijke methoden zijn om duivenoverlast tegen te gaan. Op het dak vond de kerstman twee dode duiven waarvan de kop was afgerukt, bij één duif was de poot afgesneden. Hoogstwaarschijnlijk had de duif een ring om de poot, en omdat geringde duiven niet gedood mogen worden, snijdt men de geringde poot eraf.

De dierenorganisaties en de kerstman zijn boos omdat de woningcorporatie de eerder in dit jaar gemaakte diervriendelijke afspraken (in maart 2008) gewoon overboord heeft gegooid, enkel omdat er een nieuw Hoofd Beheer is gekomen. Zij vinden het onoverkomelijk dat deze woningcorporatie opnieuw duiven door het ongediertebestrijdingbedrijf om zeep laat helpen terwijl er afspraken lagen dit niet meer te doen; omdat dit zeer dieronvriendelijk en daarbij, zoals wetenschappelijk bewezen, zinloos is.

Vangacties zijn zeer dieronvriendelijk. Duiven zitten dagenlang gevangen in kooien op een dak in regen, hagel, sneeuw en wind en kunnen geen beschutting zoeken. In de AT5 nieuwsuitzending van 18 december was te zien hoe de kerstman de duiven bevrijdde.

Lees hier de rest van het persbericht.

 

Speciaal meldpunt vangkooien
Staan er bij jou in de buurt ook vangkooien op het dak, mail dit dan naar dierennoodhulp@hotmail.com
We willen dan graag weten waar ze staan, door welk ongediertebestrijdingbedrijf ze geplaatst zijn en wie hen de opdracht hebben gegeven. Ook willen we weten of er drinkwater in de kooien is en hoe vaak ze worden geleegd.

naar boven 


Honden overhandigen geslaagde petitie RAD aan Verburg


Martin Gaus vertoont film hondentherapie aan Vaste commissie voor LNV

December 2008 - Ruim 17.500 honden- en dierenliefhebbers hebben onze petitie tegen de nieuwe Regeling Agressieve Dieren ondertekend. Ondanks dat wij blij zijn dat de minister op 12 december liet weten van de regeling af te zien, vonden wij het nodig om haar de petitie aan te bieden. Dit, omdat wij het betreuren dat de minister verzaakt de echte oorzaak aan te pakken van bijtincidenten: de eigenaren en de fokkers.

Daarnaast hebben wij ernstige bezwaren over de wijze waarop nu door een besluit van de minister bij 64 honden (nog inbeslaggenomen pitbulls vanwege de oude RAD) over leven en dood beslist wordt door middel van een nog niet gevalideerd risico-assessment. Deze honden, waarvan een groot deel nooit iets misdaan heeft, dreigen afgerekend te worden op de trauma’s die zij notabene hebben opgelopen door de isolatie van de lange inbeslagname wegens een inmiddels als fout erkende regeling. Deze honden zouden eerst tot rust moeten komen en de mogelijkheid moeten krijgen om te herstellen van hun door de inbeslagname opgelopen trauma alvorens er een test wordt afgenomen.

Andere ernstige kritiekpunten van de dierenorganisaties op de bestaande praktijk zijn o.a.: de schrijnende wijze waarop honden lang in beslag gehouden worden; de weigering van OM en Justitie om de intrinsieke waarde van honden te erkennen, waardoor zij een hond slechts als een zaak of voorwerp blijven behandelen; de wijze waarop een test bij een hond wordt afgenomen en het willekeurige beleid in gemeenten. Met het oog op het overleg dat de minister over dit onderwerp had met de Vaste commissie voor LNV hebben de dierenorganisaties de commissie in een brief verzocht de door hen aangedragen kritiekpunten en oplossingen onder de aandacht van de minister te brengen.

Op woensdagochtend 17 december overhandigden vier honden namens alle honden van Nederland, Comité Dierennoodhulp, de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, de Stichting Rechten voor al wat leeft en de ondertekenaars, de petitie aan Minister Verburg op het ministerie van Landbouw  Hieraan voorafgaand werd op dinsdag 16 december aan de Vaste Commissie voor LNV een boek met reacties van de ondertekenaren van de petitie aangeboden.

Zowel aan de Minister van LNV als aan de Vaste Commissie voor LNV werd door Martin Gaus in een korte film getoond hoe een door de inbeslagname en daarop volgende sociale isolatie zwaar getraumatiseerde hond na enkele weken rust en therapie in een Hondenschool weer helemaal opleeft en tenslotte voor een gedragstest slaagt. In het nieuwe jaar zullen wij ons blijven inzetten om ervoor te bewerkstelligen dat er voor honden op gemeentelijk niveau rechtvaardige regelgeving komt.

naar boven 


Boran viert Kerst thuis!

De tweejarige Rottweiler van de familie Hugens uit Breda, die na een licht bijtincident een half jaar geleden in beslag werd genomen, is op 16 december eindelijk weer thuis gekomen. EénVandaag en de woordvoerster van de gezamenlijke protestactie tegen de RAD, waar Boran het boegbeeld voor was, waren er bij.

EénVandaag maakte er een ontroerende Kerstuitzending van die u hier kunt zien.

Eerder dreigde Boran ter dood veroordeeld te worden op het feit dat hij niet tegen de isolatie van de inbeslagname kon en daardoor onbenaderbaar was geworden. Doordat eigenaar Hugens en zijn negenjarige dochter Amber, een drietal dierenorganisaties en enkele hondengedragsdeskundigen waaronder Martin Gaus zich voor een rechtvaardige behandeling van Boran hebben ingezet is het tij voor Boran uiteindelijk gekeerd. Boran mocht als eerste hond in de Nederlandse geschiedenis tot rust komen bij de familie Gaus en herstellen van zijn door de inbeslagname opgelopen trauma alvorens er een test bij hem werd afgenomen. Nadat Boran daar liefdevol enkele weken was opgenomen slaagde hij voor de test. Omdat de officier van Justitie niet in beroep is gegaan tegen de uitspraak van de rechter mag Boran eindelijk met een aanlijn- en muilkorfgebod naar huis.

Voor de familie Hugens gaat nu een tijd aanbreken om zelf tot rust te komen en samen met hun geliefde hond Boran hun leven weer op te pakken. De lange inbeslagname en het lot dat hun dierbare kameraad boven het hoofd hing waren het afgelopen half jaar niet alleen voor Boran maar ook voor de familie Hugens psychisch zwaar belastend.

Lees hier het persbericht.

naar boven 


Rechtvaardiger behandeling geëist voor laatste inbeslaggenomen pitbulls

pitbull 30 september 2008 - Comité Dierennoodhulp, de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren en de stichting Rechten Voor Al Wat leeft hebben in een brief aan minister Verburg ernstig bezwaar gemaakt tegen het feit dat zij ruim 80 pitbulls, die vanwege de oude Regeling Agressieve Dieren (RAD) al maanden geleden in beslag genomen zijn, vanaf oktober wil onderwerpen aan een nog niet wetenschappelijk uitgeteste risico-schatting (risico-assessment) en bij een negatieve uitslag wil doden.

Een groot deel van deze honden heeft door de maandenlange opsluiting gedragsafwijkingen opgelopen. Hierdoor is de kans groot dat de uitslag van het risico-assessment negatief uitvalt.

De dierenbeschermingsorganisaties vinden het ontoelaatbaar dat deze pitbulls die slachtoffers van eerdere foute regelgeving zijn, dit wellicht met de dood moeten bekopen. Zij hebben daarom de minister dringend verzocht van haar eerdere besluit af te stappen en in plaats daarvan ervoor te zorgen dat deze honden eerst uit hun isolement gehaald worden en een eerlijke kans krijgen. Met aandacht en gedragstherapie moet bekeken worden wat de mogelijkheden nog voor hen zijn.

naar boven 


10.000 handtekeningen tegen nieuwe regeling agressieve honden

7 september- Reeds tienduizend hondenliefhebbers en dierenliefhebbers hebben de petitie aan minister Verburg ondertekend uit protest tegen de nieuwe Regeling Agressieve Dieren (RAD) die de minister per 1 januari 2009 wil invoeren. Slechts enkele weken geleden zijn Comité Dierennoodhulp, de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren en de Stichting Rechten Voor Al Wat Leeft de protestpetitie ‘Alle honden vogelvrij door nieuwe Regeling Agressieve Dieren’ gestart op www.axci.nl .

Ondanks het feit dat nog veel hondenbezitters niet op de hoogte zijn van de foute plannen van de minister stroomden in korte tijd de handtekeningen en reacties binnen van bezorgde en verontwaardigde hondenbezitters. Lees hier verder het persbericht.

naar boven 


Kamer vindt de nieuwe regeling ook niets

12 september 2008 - De kamer is niet tevreden over de nieuwe RAD die minister Verburg per 1 januari wil invoeren. Krista van Velzen concludeert dat de nieuwe regeling te veel onzekerheden voor de hondenbezitter met zich meebrengt. Marianne Thieme spreekt zelfs over een dreigende heksenjacht op de hond. De Kamer dringt aan op maatregelen die variëren van een algeheel muilkorfgebod (PvdA) tot het verplicht stellen van puppycursussen (SP, PVV, GroenLinks en Partij voor de Dieren).

Lees hier het artikel in de Volkskrant.

naar boven 


Teken de petitie tegen nieuwe regeling 'agressieve' honden

Als het aan minister Verburg ligt moet per 1 januari 2009 iedere hond die 'ongewenst, agressief gedrag' vertoont, in beslag worden genomen en aan een gedragstest worden onderworpen. Slaagt de hond niet, dan wordt 'het beestje gedood', schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Ook als de betreffende hond nog nooit iemand gebeten heeft. Voor de minister is verstijven of de lip optrekken al 'ongewenst, agressief gedrag'.

Comité Dierennoodhulp, de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren en de Stichting Rechten Voor Al Wat Leeft vinden het niet acceptabel dat een hond in de nieuwe regeling al in beslag genomen kan worden vanwege vermeend 'ongewenst, agressief gedrag' zoals grommen, verstijven of het optrekken van een lip en vervolgens groot risico loopt om gedood te worden.

Op www.axci.nl zijn zij gezamenlijk een landelijke digitale petitie gestart waarmee hondenliefhebbers hun protest tegen de nieuwe RAD kenbaar kunnen maken aan minister Verburg.

Naast de petitie ondertekenen, kunnen hondenliefhebbers ook hun protest uiten door een brief te schrijven naar de Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( Postbus 20018, 2500 EA Den Haag) en naar minister Verburg (De minister van LNV, Mevrouw G. Verburg p/a Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag). Indien mogelijk ontvangen wij graag op het e-mailadres dierennoodhulp@hotmail.com een kopie van de brief.

Ook kun je de actie ondersteunen door de poster uit te printen en die op te hangen in parken, bij dierenartsen en dierenwinkels. Je kunt de poster in je bijlage krijgen door een mail te sturen naar dierennoodhulp@hotmail.com.

Zie ook het persbericht en het opinieartikel in de Volkskrant.

In de uitzending op 3 september van Nieuwslicht werd gekeken hoe betrouwbaar de MAG-test is. Vanaf 1 januari kunnen alle honden hier bloot gesteld aan worden. Ook honden die nog niet gebeten hebben, maar enkel vermeend 'agressief' gedrag vertonen zoals de lip optrekken kunnen, in tegenstelling wat de tester in de uitzending zei, gedood worden als ze niet slagen voor de test.

naar boven 


Vrijspraak voor Boran:
door inbeslagname getraumatiseerde hond slaagt voor test na rust bij Gaus

 

 

28 november 2008- De rechtbank van Breda heeft Boran vrijgesproken omdat hij geslaagd is voor de test die bij hem afgenomen werd nadat hij twee weken tot rust gekomen was bij Helly en Martin Gaus. Boran mag pas twee weken na deze uitspraak naar huis omdat de officier van Justitie nog in beroep kan gaan. Eigenaar Richard moet 750 euro betalen aan het slachtoffer en kreeg drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Waarom dat laatste nodig was is onduidelijk want er is geen sprake van dat Richard zijn hond heeft opgehitst. Het bijtincident vond plaats door een schrikreactie! Desondanks is de familie natuurlijk erg blij dat zij hun dierbare familielid weer levend thuis krijgen!

De dierenorganisaties hopen dat deze uitspraak van de rechter een precedent zal scheppen en er toe zal leiden dat inbeslaggenomen honden die gestresst zijn door het verblijf in een kennel , eerst goed tot rust mogen komen alvorens ze worden onderworpen aan een risico-assessment. Lees hier het persbericht.

naar boven 


Hond Boran krijgt toch nog eerlijke kans van Justitie

27 oktober 2008 - Boran mag drie weken tot rust komen en therapie krijgen bij Martin Gaus, alvorens hij een risico-assessment ondergaat bij onderzoeker en gedragsbioloog Matthijs Schilder. De hond dreigde op zijn door de inbeslagname opgelopen angst en de daardoor niet afgenomen testen afgerekend te gaan worden en een doodvonnis te krijgen.

Omdat de zaak van de hond in een impasse zat en Boran alleen een eerlijke kans kon krijgen bij het afnemen van een test wanneer hij eerst tot rust kon komen, hebben Comité Dierennoodhulp, de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren en de Stichting Rechten Voor Al Wat Leeft contact opgenomen met Martin Gaus en hem gevraagd of hij bereid was de inbeslagname op zijn terrein voort te zetten en daar Boran de nodige rust en therapie te geven. Boran zou dan van Justitie blijven en na de rustperiode alsnog getest kunnen worden.

De drie dierenorganisaties waren zeer verheugd toen bleek dat Martin Gaus en zijn familie hier toe bereid waren. Gaus schreef de rechtbank een brief met daarin zijn voorstel. De rechter liet hierop weten dat het advies van onderzoeker Matthijs Schilder opgevolgd zou worden. Gelukkig wilde Schilder de drie weken rust bij Gaus voor Boran ondersteunen. De dierenorganisaties zijn bijzonder blij met deze kentering en hopen dat in de toekomst ook andere honden die niet tegen de inbeslagname kunnen hiervan profijt kunnen hebben.

Afgelopen zaterdag zagen Richard, Jolanda en hun negenjarige dochter Amber na 16 weken hun dierbare Boran eindelijk levend en kwispelend weer terug bij de familie Gaus. Het weerzien was zeer ontroerend.
Lees hier de rest van het persbericht.

naar boven 


Rechter: 'Stafrechterlijk is een hond een zaak'

19 september vond de zitting plaats over de tien weken geleden in beslag genomen hond Boran. Zodra de advocaat voor de rechten van Boran opkwam reageerde de rechter hierop met luid en duidelijk vast te stellen dat een dier geen rechten heeft in het strafrecht en strafrechtelijk gezien een hond een zaak is. Dat betekent dat de rechter het feit dat het hele gezin al tien weken psychisch ontwricht wordt omdat ze niet weten hoe het met de hond gaat en wat zijn lot is, klaarblijkelijk buiten beschouwing moet laten.

Het klaagschrift van de drie dierenbeschermingsorganisaties waarin zij om onmiddellijke vrijlating van Boran verzochten werd om dezelfde reden niet ontvankelijk verklaard.
De schriftelijke verklaringen van Martin Gaus en asielbeheerder Willem Vellinga over de dieronvriendelijke en ondeskundige manier van testen waaraan Boran is blootgesteld, werden niet serieus genomen en zonder enige argumentatie terzijde geschoven. Officier en rechter bleven zich beroepen op de 25 jaar deskundigheid van de gedragsdeskundige en het advies van deze om de hond in te laten slapen. Het verzoekschrift tot teruggave werd dan ook ongegrond verklaard.

Rechter en officier bleven Boran als gevaarlijke hond bestempelen. De rechter stelde tenslotte als compromis voor om de hond opnieuw te laten testen. Advocaat en eigenaar van Boran gaven echter duidelijk te kennen dat een hond zoals Boran, die zonder enig contact met zijn baas tien weken gevangen in een kennel is opgesloten, daardoor wel heel weinig kans maakt om voor een gedragstest te slagen. Van zijn kant bood de eigenaar van Boran aan om gedurende de wachttijd tot aan de test de hond aan te lijnen en te muilkorven, zonodig zelfs enkel in huis te houden. Helaas was de rechter hier ter zitting niet toe bereid, maar zegde toe hier contact over op te nemen met de hondengedragsdeskundigen van de Diergeneeskundige Faculteit in Utrecht.

In de beschikking die 22 september werd gepubliceerd stelt de rechter dat er ook bij de rechtbank twijfel aan de test en de conclusie is. De zaak wordt daarom terug verwezen naar de rechter-commissaris voor een nieuw onderzoek en aan een deskundige verbonden aan de Universiteit te Utrecht worden vragen voorgelegd over de oude test en een nieuw af te leggen test. Lees hier het persbericht.

naar boven 


Negenjarige Amber vraagt koningin en Maxima in brief om hulp

10 september 2008 - Het negenjarige meisje Amber is ten einde raad. Haar kameraadje Boran, de tweejarige Rottweiler, is negen weken geleden met veel tam tam door politieagenten uit haar huis weggehaald. Sindsdien heeft ze niets meer van hem gehoord. Amber mist haar grote vriend Boran erg, als ze aan hem denkt moet ze huilen.

Omdat ze bang is dat ze Boran nooit meer terug zal zien is ze in actie gekomen. Op school en in de buurt heeft ze handtekeningen opgehaald om Boran vrij te krijgen. Gisteren stuurde ze de handtekeningen samen met een brief en foto aangetekend naar Koningin Beatrix en prinses Maxima met de noodkreet om haar en Boran alsjeblieft te helpen.

Woensdagmiddag hield Amber samen met een groot deel van haar klas een protestactie om Boran vrij te krijgen voor de rechtbank van Breda. Lees hier de rest van het persbericht.

Ook het Jeugdjournaal besteedde aandacht aan de actie van Amber. Helaas gaf het Jeugdjournaal ondanks de uitvoerige informatie die ze verkregen had een verdraaid beeld met zeer foutieve informatie over de nieuwe RAD die minister Verburg per 1 januari wil invoeren. Zij deed voorkomen dat er goed nieuws was voor Boran en alle andere honden omdat er een nieuwe betere test komt. Op dit moment heeft dit echter enkel betrekking op de nog in beslag genomen Pitbulls en ook wordt bij het niet slagen van deze test "het beestje gedood" (aldus minister Verburg).

Vrijdag 19 september om 10 over drie 's middags in Breda vindt de rechtszaak plaats die over het lot van Boran beslist.

naar boven 


OM Breda wil hond doden na geslaagde test

8 september- Comité Dierennoodhulp, de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren en de Stichting Rechten Voor Al Wat Leeft verklaren zich solidair met de baas van de in beslag genomen rottweiler Boran. De dierenbeschermings- organisaties vragen in een gezamenlijk klaagschrift aan de rechtbank van Breda de onmiddellijke vrijlating van de ruim acht weken geleden vanwege een licht incident inbeslaggenomen hond Boran.

Zij verzoeken Boran per direct terug te plaatsen naar zijn eigenaar, en de hond een aanlijn- en muilkorfgebod op te leggen in afwachting van een nieuw af te leggen gedragstest.

Zij, en met hen diverse hondengedragsdeskundigen, waaronder Martin Gaus, menen dat de test zeer onprofessioneel is afgenomen en dat het advies om de hond te doden volkomen ongefundeerd is.
Bovendien slaagde de hond wél voor het enige onderdeel, waarvoor hij daadwerkelijk getest is: de test met de pop. Hij heeft er alleen wat aan gesnuffeld en vertoonde geen enkel agressief gedrag.

De wijze waarop het OM in Breda met deze hond omspringt versterkt bij de drie dierenbeschermingsorganisaties de vrees dat veel honden en hun eigenaren het slachtoffer dreigen te worden van de op stapel staande nieuwe Regeling Agressieve Dieren, die per 1 januari moet ingaan. Zie ook het persbericht.

naar boven 


Protest in kooi voor rechtbank wegens in beslag genomen hondDe eigenaar van de twee jarige rottweiler Boran, Richard Hugens, heeft zichzelf op 5 september voor de rechtbank van Breda opgesloten in een grote hondenbench om zo te protesteren tegen het onrecht wat zijn hond Boran en zijn gezin door justitie wordt aangedaan. Door een schrikreactie van Boran waardoor hij per ongeluk een hand schampte is de hond acht weken geleden uit zijn vertrouwde omgeving op brute wijze weggehaald. Ondanks herhaalde verzoeken aan het OM krijgt het gezin geen enkele informatie over hoe het met Boran gaat.

Uit het verslag van de afgenomen gedragstest blijkt duidelijk dat de test niet op deskundige wijze is afgenomen. Desondanks werd het verzoek om Boran nogmaals te testen afgewezen enkel omdat men niet wenst te twijfelen aan de deskundigheid van een hondengedragsdeskundige die door de Dienst Regelingen te 's Gravenhage is aangeschreven/benaderd. Boran loopt nu door deze totale verkeerde rechtsgang grote kans om binnenkort gedood te worden zonder ook maar enige kans gehad te hebben zijn onschuld te bewijzen.

EénVandaag besteedde er op 5 september aandacht aan, ook in verband met de nieuwe regeling die minister Verburg per 1 januari wil invoeren. In deze uitzending werd gezegd dat Boran gezakt was, dit klopt echter niet. Boran slaagde voor het enige testonderdeel dat bij hem werd afgenomen!

naar boven 


Overlevende kippen na brand aan lot overgelaten

In een nieuwsuitzending van 3 maart waren schrijnende beelden van kippen te zien die een brand in een grote kippenschuur overleefd hadden en waarvan sommige half verbrand in shock voor de uitgebrande schuur zaten. Comité Dierennoodhulp bood aan om voor de kippen die de brand overleefd hadden (23.000 kippen overleefden die niet) goede huisvesting en medische verzorging bij een dierenarts te zorgen. Helaas wilde de boerenfamilie geen enkele medewerking verlenen om het welzijn van de dieren die de brand overleefd hadden te verbeteren. En zelfs de instanties die er voor zorg moeten dragen dat dieren beschermd kunnen worden door artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, lieten de kippen die de brand overleefd hadden gemakshalve maar aan hun lot over.

Lees hier het persbericht en hier de Kamervragen die Marianne Thieme hierover stelde.

naar boven 


Hamsters Tinkebell inbeslaggenomen

24 januari 2008 - Na de aangifte van Comité Dierennoodhulp heeft de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) op 24 januari 2008 in samenwerking met een hondengeleider van de politie Amsterdam-Amstelland honderd hamsters van kunstenares Tinkebell in beslag genomen. Katinka Simonse, beter bekend onder de naam Tinkebell, gebruikte de diertjes voor haar project 'Save the Pets', waarin ze de hamsters urenlang liet rondrennen in felgekleurde plastic ballen. De dieren zaten gevangen in een voor hen onnatuurlijke omgeving en werden gedwongen om of ze het leuk vinden of niet zich urenlang in een bol voort te bewegen al rollend en tollend.

Update 2010: De hamsters zijn na de inbeslagname bij de diverse knaagdierenopvangen in ons land ondergebracht en hebben uiteindelijk allemaal een goed thuis gekregen.

naar boven 


Aangifte wegens dierenmishandeling en moord op kat door ‘kunstenares’ Tinkebell

 

Klik hier voor het persbericht

naar boven 


Kerstactie tegen vleesconsumptie

 

 

18 december 2007 - In de week voor kerst deelde Comité Dierennoodhulp samen met Respect voor Dieren, de Nederlandse Vereniging voor Veganisme en Een Dier Een Vriend, rouwkaarten uit aan de supermarktbezoekers die hun kerstinkopen wilden doen. Op de rouwkaart is te zien hoeveel miljoenen dierenlevens het vredesfeest kost. Binnen in de rouwkaart werd het publiek gevraagd kerstmis aan te grijpen om tot bezinning te komen, de verantwoording te nemen in wat men koopt en eet en ook dieren een leven te gunnen.

Klik hier voor de kerstfolder en hier voor het persbericht.

 

naar boven 


Zwartboek "Konijnen in de hel" aangeboden aan de leden van de Vaste Commissie
voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Door het ontbreken van goede regelgeving kunnen particuliere fokkers, zoals het in het zwartboek beschreven voorbeeld van een zestienjarige jongen, straffeloos hun gang gaan, wat uit kan monden in een vorm van dieren houden die niet anders betiteld kan worden dan als dierenmishandeling. Het zwartboek is daarom een aanklacht richting politiek omdat anno 2007 voor deze dieren (en andere bij particulieren gehouden dieren zoals kippen, eenden, fretten, ratten, nertsen etc.) nog altijd niets geregeld is waardoor goede huisvesting en welzijn voor de dieren gewaarborgd zijn. Dringend wordt daarom aan de Commissie gevraagd om op korte termijn voor goede regelgeving te zorgen zodat dergelijke misstanden niet langer meer voorkomen.

 

 

Klik hier voor het "zwartboek Konijnen in de hel door het ontbreken van goede regelgeving"

Lees hier het persbericht Konijnen in de hel

Klik hier om te zien hoe de commissieleden de draadgazen bio-industriekonijnenkooien kapot slaan

naar boven 

 Valid XHTML 1.0 Transitional