Contact

 

Voor contact of info:


dierennoodhulp@hotmail.com

Postbus 94724
1090 GS Amsterdam
Tel: 06 - 40709218

 


Steun ons

Comité Dierennoodhulp is een stichting die voor het voeren van acties geheel afhankelijk is van giften. Het comité heeft geen betaalde krachten in loondienst, en werkt slechts met vrijwilligers die met liefde hun tijd en energie steken in het werken aan een betere wereld voor dieren.

Iedere gift gaat voor honderd procent naar acties voor dieren in nood.

Wil je onze acties steunen, dan kun je een gift overmaken op Triodos Bank NL40 TRIO 0254 7146 25
(BIC: TRIONL2U), ten name van Comité Dierennoodhulp.

 

ANBI status

De Belastingdienst heeft stichting Comité Dierennoodhulp, met als vestigingsplaats Den Haag, aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht.

Zie voor meer informatie: www.anbi.nl

Veel informatie over ANBI's, giften, nalatenschappen, etc. is ook te vinden op de site van de Belastingdienst, bijvoorbeeld op www.belastingdienst.nl/giften/

 

Belastingvrij doneren aan Comité Dierennoodhulp

Verdubbel GRATIS je donatie!

Je kunt dieren in nood extra helpen, zonder dat het jou meer kost. Als je kiest voor een schriftelijke schenkingsovereenkomst, zijn je giften aan Comité Dierennoodhulp volledig fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van je inkomen betaalt de Belastingdienst een derde tot de helft terug. Nog nooit was je belastingaangifte zó diervriendelijk!

Stichting Comité Dierennoodhulp is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Periodiek doneren met belastingvoordeel op onze Triodosrekening is hierdoor mogelijk.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je legt je voor een periode van minimaal 5 jaar vast als donateur.
 • Er geldt geen minimum voor het donatiebedrag.
 • De overeenkomst vervalt automatisch bij overlijden.
 • Tussenkomst van een notaris is sinds 1 januari 2014 niet meer nodig.
 • Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe werkt het?

 • Download de schenkingsovereenkomst en print deze uit.
 • Zet bij punt 1 in de overeenkomst bij de naam van de instelling waar je een gift aan wilt doen de naam Stichting Comité Dierennoodhulp.
 • Vul de overeenkomst en het bijbehorende machtigingsformulier verder in.
 • Stuur de documenten na ondertekening en met paraaf op iedere bladzijde in een gesloten envelop op aan Comité Dierennoodhulp, Postbus 94724, 1090 GS Amsterdam.
 • Je ontvangt dan een door ons ondertekend exemplaar retour.
 • Bewaar de overeenkomst bij je administratie en voer de jaardonatie op bij je belastingaangifte.

Als je vragen hebt neem dan gerust contact met ons op.

Informatie Belastingdienst

 

naar boven 

 Valid XHTML 1.0 Transitional