Jacht

 

 

Het argument van de jagers dat dat nodig is om de natuur in evenwicht te houden vindt Comité Dierennoodhulp grote flauwekul. Het blijkt namelijk dat de natuur ook zonder jacht prima in staat is om de wildstand zelf te reguleren. Wij zien de jacht dan ook als een bizarre en wrede hobby van een stelletje schietgrage lieden in groene pakjes.

Normaal gesproken mag er op zondag niet worden gejaagd en op de overige dagen alleen tussen zonsopkomst en zonsondergang. Wij raden je aan de politie te bellen als je ziet dat jagers op andere tijdstippen actief zijn. De politie kan dan proces verbaal opmaken vanwege overtreding van de jachtwet.
Je kunt verwijzen naar artikel 53 van de flora- en faunawet.

De ervaring leert helaas dat er bij de politie meestal weinig animo bestaat om iets met je melding te doen. Het heeft weinig prioriteit en ook de kennis bij de politie omtrent de jacht is vaak minimaal. Een andere reden om niets te doen kan zijn dat de politieagent die je aan de telefoon krijgt zelf ook jager is .....

Ook diverse natuurbeschermings organisaties werken mee aan de jacht door dit op haar terreinen toe te staan. Zo werken Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer maar al te graag mee aan het uitmoorden van tienduizenden ganzen op hun terreinen. Deze dieren worden met grof geweld gevangen en afgevoerd naar de gaskamers. Ook alle Provinciale Landschappen hebben er geen enkele moeite mee om de plezierjagers hun gang te laten gaan op hun terreinen.

Voor meer informatie over de geldende regels: www.faunabescherming.nl

 

Zwartboek misstanden jacht

Door de Dierenbescherming afdeling Waterland is een zwartboek opgesteld. De meest voorkomende klachten zijn:

 • Jagen op privé-terrein zonder toestemming
  Er wordt regelmatig gejaagd op privé-terrein zonder dat daar van tevoren toestemming voor is gevraagd aan de eigenaar van het terrein.
 • Geen informatieverstrekking
  Niemand wordt van tevoren geïnformeerd omtrent hoe en wanneer de jacht zal gaan plaatsvinden, dit terwijl er vlak bij bewoning gejaagd wordt waar ook huisdieren en kinderen aanwezig zijn.
 • Onbeschoft gedrag
  Argeloze voorbijgangers worden geïntimideerd en bedreigd door jagers met honden als zij (op een normale manier) iets zeggen van de manier van jagen. Een van de melders werd uitgelachen door de jagers toen hij verhaal kwam halen omtrent zijn afgeschoten fazanten.
 • Intimidatie
  Een melder vertelde dat de jagers onder valse voorwendselen probeerden boeren ervan te overtuigen om jacht op hun grond toe te laten, door schaderapporten te tonen en vervolgens het dreigement uit te spreken dat zij anders de rekening voor deze schade voorgeschoteld krijgen.
  Bij een andere melder is geprobeerd, ook onder valse voorwendselen, toegang te krijgen tot privé-terrein om vervolgens moeder vos af te schieten en haar jongen te vergiftigen.
 • Lijden
  Gewonde dieren worden niet onmiddellijk uit hun lijden verlost. Zij worden voor dood achtergelaten in de weilanden, er wordt mee gegooid en gesmeten terwijl ze nog leven, ze worden levensgevaarlijk gewond in de kofferbakken van auto's gegooid, er wordt niet gezocht naar aangeschoten dieren en er wordt van zeer dichtbij op eenden en hazen geschoten.
 • Woonhuizen / Bebouwde kom
  Er wordt te dicht bij de woonhuizen gejaagd met alle gevolgen van dien.
 • Huisdieren
  Een melder zijn schapen en de schapen in de omliggende weilanden raakten in paniek. De aanwezige huisdieren moeten hals over kop naar binnen worden gehaald om paniek te voorkomen. Bij een andere melder wordt er zo dicht bij het woonhuis geschoten dat overige huisdieren (o.a. kippen) in paniek raakten.
 • Kinderen
  Kinderen zijn getuige geweest van het afschieten van eenden vlak voor een woonhuis De kinderen van de buren waren doodsbang en moesten naar binnen. Weer andere kinderen raakten in paniek door het geknal en het aanblik van dode dieren.
 • Verboden jacht
  Er worden meldingen gemaakt van het jagen vanuit auto's, tijdens het jachtseizoen wordt er regelmatig gejaagd in Natuurlandschap Oostzaanerveld vanuit een, met hoge snelheid varende , boot. Er wordt gejaagd met behulp van lokmiddelen terwijl de ontheffing expliciet meldt dat deze verleend is op basis van verjaging.
 • Wilde dieren zijn huisdieren
  Jagers schieten hazen af waar de bewoners zelf veel plezier van ondervinden. Dit onder de noemer van beheersjacht. De melder is het hier niet mee eens, want het betrof hier één haas die als enige op de grond van de familie kwam. Een andere melder vertelde dat hij kippen en fazanten hield op zijn erf totdat er jagers zijn terrein opkwamen en in de lucht schoten. De fazanten die op zijn erf liepen schrokken zo erg dat zij de onderdijk in vlogen. De jagers stonden op zijn toerit en schoten voor de ogen van deze meneer zijn fazanten neer.
 • Herhaaldelijk in de fout
  Een melder verteld dat dit is niet de eerste keer is dat de jagers zich op het terrein van de melder vertonen zonder toestemming. E.e.a. blijkt uit de antwoorden van de buren op de vraag of dit de normale gang van zaken is in de Beemster. Ook het feit dat er wel vaker plotseling dieren zoals fazanten en houtduiven niet meer worden waargenomen doet het ergste vermoeden Voorzitter Henk Komin van de jagersvereniging geeft aan, dat hij niet kan uitsluiten dat het in de toekomst vaker mis zal gaan wat betreft het jagen op terrein waarvoor geen contract afgesloten is. Diverse melders kregen de volgende dag een doosje bonbons en verontschuldigingen aangeboden!
 • Schokkende ervaringen
  Bewoners hebben de jacht op hun terrein als zeer schokkend ervaren en hopen dit nooit meer te hoeven meemaken. Een melder van 15 jaar vertelde dat hij plotseling getuige was van een jacht waarbij voor zijn neus wilde eenden uit de lucht werden geschoten. Hij is vervolgens geheel overstuur naar huis gegaan.
 • Afschieten van beschermde dieren
  Een meldster vertelde dat zij getuige was dat er twee bergeenden werden afgeschoten. Dit zijn beschermde dieren!
 • Jagen in schemer en donker
  Een melder meldt verschillende keren getuige te zijn geweest van jacht tijdens de nachtelijke uren en bij een andere melder werd er in de schemering gejaagd; dit was ca. 17.30 uur.

 

 

Wanneer mag er eigenlijk worden gejaagd?


Haas 15 oktober 31 december
Wilde eend 15 augustus 31 januari
Fazant: haan 15 oktober 31 januari
Fazant: hen 15 oktober 31 december
Wild konijn 15 augustus 31 januari
Houtduif 15 oktober 31 januari

naar boven 

 Valid XHTML 1.0 Transitional