Werkgroep Park en Fauna

 

Werkgroep Park en Fauna is in 2002 ontstaan nadat een groep dierenvrienden actie voerde tegen de geplande ruiming van honderden kippen en hanen uit het Amstelpark in Amsterdam. De dierenvrienden vonden dat er op een diervriendelijke manier moest worden omgesprongen met de als overlast ondervonden verwilderde kippen, ganzen, konijnen en duiven dan tot dan toe gebeurde. Zij lieten onderzoek doen door de universiteit van Wageningen en in 2005 verscheen hier uit voortvloeiend het rapport 'Populatiebeheer van verwilderde kippen' over het diervriendelijke beheer van kippenpopulaties met een reeks van aanbevelingen. Dit rapport is destijds naar de gemeentes verstuurd en de inhoud van dit rapport is hier te downloaden.

 

Beleid gemeenten

Wanneer vrij levende hanen, kippen, duiven, konijnen of ganzen maar enig overlast veroorzaken zijn gemeentes geneigd ongediertebestrijdingsbedrijven met mooie namen zoals Duke Faunabeheer in te huren die dan tegen betaling de dieren vangen en vergassen of de nek omdraaien en de dieren afleveren bij de poelier. Werkgroep Park en Fauna vindt dit in strijd met artikel 36 uit de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren waarin staat dat het verboden is om zonder redelijk doel, of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. Men kan namelijk overlast en het beheersbaar houden van populaties ook op een diervriendelijke manier uitvoeren, onder andere door het manipuleren van eieren en het opvangen van gedumpte dieren.

Gelukkig zijn er door toedoen van dierenvrienden nu een aantal gemeenten en stadsdelen die wel een diervriendelijk beleid voeren. Zo is er voor ganzen die overlast kunnen veroorzaken nu een diervriendelijk beleid in Alkmaar, Heiloo, Castricum, Langedijk en in stadsdeel Oost/watergraafsmeer in Amsterdam. En is er een diervriendelijk beleid voor kippen in Haarlem. Ook neemt men steeds vaker het diervriendelijke bedrijf Hofganzen in de arm om te helpen bij overlast problemen. Bij Hofganzen wordt geen enkel dier afgemaakt; het welzijn van de dieren staat voorop. Voor meer informatie zie www.hofganzen.nl

 

 

Wat kun je tegen het ruimen van vrije dieren in je omgeving doen?

Buurtbewoners hebben meer macht dan ze vaak denken. Zij kunnen zich verenigen en samen actie voeren tegen het vangen en doden. Zij kunnen zich verzetten tegen het dieronvriendelijke beleid van de gemeente. Zo kunnen zij als buurtbewoner gebruik maken van de inspreekmogelijkheden van commissievergaderingen en raadsvergaderingen en kritiek op dit dieronvriendelijk beleid uiten en diervriendelijke alternatieven aanbieden, zie voor voorbeelden het rapport en ook www.duivenoverlast.nl

Een van de belangrijkste problemen is dat de meeste buurtbewoners meestal niet weten wat er gaande is. Zelfs de mensen die overlast ondervinden willen vaak niet dat de dieren gevangen worden om daarna gedood te worden. Informeer je buurtbewoners daarom via een zelfgemaakt pamflet met een oproep, mailadres en telefoonnummer van de verantwoordelijke wethouder/politieke partij. Vraag de buurtbewoners mee te protesteren en iets te doen en verzamel handtekeningen. Hier kun je een kale handtekeningenlijst downloaden

Maak een persbericht over je buurtactie (waarin kernachtig beschreven wie, wat, waar, wanneer en hoe je bereikbaar bent voor commentaar) en stuur dat naar de plaatselijke (en eventueel ook landelijke) kranten, radio en televisie. Vraag een gesprek aan namens de buurtbewoners met de verantwoordelijke wethouder over het dieronvriendelijke beleid. Daarnaast kun je waakacties organiseren om te voorkomen dat de dieren toch in het geniep weggevangen worden.

 

 

Een goed voorbeeld hiervan is de actie van buurtbewoners in Amsterdam Oud-Zuid

In Amsterdam Oud-Zuid dreigden er in het voorjaar van 2007 ganzen door het ongediertebestrijdingbedrijf Duke Faunabeheer gevangen te worden in opdracht van het stadsdeel. Enkele buurtbewoners gingen toen handtekeningen hiertegen inzamelen waardoor buurtbewoners op de hoogte raakten. Twee weken lang voerden de buurtbewoners actie. Met een persbericht schakelden ze de pers in en de actie haalde de lokale en landelijke kranten, radio en televisie. Klik hier als je een voorbeeld van zo’n persbericht wilt zien.

De buurtbewoners zamelden geld in om een diervriendelijk vangbedrijf zelf in te huren en waakten ’s nachts bij de ganzen. Uiteindelijk werden door deze acties de ganzen wel door het ongediertebestrijdingbedrijf gevangen maar gelijk daarna in een wagen van de Dierenbescherming gezet die voor goede opvangplekken zou zorgen. De ganzen waren hierdoor gered van een wisse dood.

Enige tijd tijd later dreigden er in Amsterdam-Noord kippen geruimd te worden in opdracht van het stadsdeel. Een buurtbewoner heeft toen anoniem brieven hierover verspreid in de brievenbussen met daarin het telefoonnummer van de verantwoordelijke van het stadsdeel en de oproep te protesteren. Het stadsdeel werd overspoeld door boze telefoontjes. Het resultaat was dat het stadsdeel de Dierenbescherming opdracht gaf de dieren weg te vangen en niet met het commerciële ongediertebestrijdingbedrijf in zee ging.

 

Contact of info met Werkgroep Park en Fauna via:

dierennoodhulp@hotmail.com

naar boven 

 Valid XHTML 1.0 Transitional