Dierenmisbruik ter vermaak

Antwoord Kamervragen slachten kippen in de jungle

6 juni 2011 - Antwoorden door de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over het slachten van kippen in de uitzending van "Echte meisjes in de jungle".

Klik hier voor de brief van Staatssecretaris Bleker (pdf file).

Zie voor meer informatie ook onze aangifte dierenmishandeling hieronder.

naar boven 


Aangifte dierenmishandeling  RTL5 ‘Echte meisjes in de jungle’

25 maart 2011- Comité Dierennoodhulp heeft vandaag aangifte gedaan op grond van artikel 36 en 44 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren van dierenmishandeling door producer Eyeworks (een bedrijf van o.a. Reinout Oerlemans), de directie van RTL 5 en de tien kandidaten (de meisjes: Ymke, Britt, Leslie, Pauline, Michelle, Anna, Adinda, Jaelle, Nadia en Amanda) en de begeleider/presentator Quentis Ristie, omdat zij zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is in het televisieprogramma ‘Echte meisjes in de jungle’, dat uitgezonden is op 24 maart op RTL5 tussen 20.30 uur en 21.30 uur bij twee witte kippen onnodig veel angst, stress, pijn en letsel veroorzaakt hebben met de dood als gevolg.

Alle betrokken partijen hebben zich bovendien niet gehouden aan artikel 3, 4 en 5 van het Besluit doden van dieren, waarin staat dat bij het verplaatsen, fixeren, bedwelmen en doden van dieren elke vermijdbare opwinding of pijn of elk vermijdbaar lijden bespaard dient te worden en het doden van dieren uitgevoerd dient te worden door personen die over de nodige kennis en vaardigheid beschikken en dat de dodingsmethode onmiddellijk na aanvang van de handeling tot de dood dient te leiden.

Om vijfduizend euro te winnen waren deze tien meisjes bereid de kippen te mishandelen en op duidelijk zichtbare wijze onkundig te doden waardoor de kippen onnodig lang angst, stress en pijn ondervonden. Weliswaar werden deze meisjes door de programmamakers en de begeleider uitgelokt; zij hadden stuk voor stuk de keuze om aan deze dierenmishandeling met als doel het winnen van 5000 euro niet mee te doen.

In de uitzending was te zien hoe de meisjes door hun hysterische gedrag bij de kippen angst en stress veroorzaakten. Te zien was hoe de meisjes niet wisten hoe zij de kippen konden doden zonder de dieren zo min mogelijk te laten lijden. De kippen werden door de meisjes lukraak met een stuk hout geslagen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat het mis ging wat extra lijden van de kippen tot gevolg had.

Comité Dierennoodhulp vindt het een grof schandaal dat dieren mishandeld en gedood worden voor het winnen van een geldbedrag in een televisieprogramma. Het hysterische gedrag van de meisjes, wat klaarblijkelijk voor producer Eyeworks en de uitzendgemachtigde RTL5 als amusement wordt gezien voor de kijkers, had ook op een andere manier zonder dierenleed verkregen kunnen worden.

naar boven 


Aangifte dierenmishandeling tegen Tros programma ‘Mijn vader is de beste’

14 maart 2011- Comité Dierennoodhulp heeft aangifte van dierenmishandeling gedaan op grond van artikel 36 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren tegen de producers MAS Media BV en de programmaleiding van de TROS, omdat zij zonder redelijk doel, of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, in het tv familieprogramma ‘Mijn vader is de beste’ van afgelopen zaterdag 12 maart bij witte muizen pijn, angst en letsel veroorzaakt hebben.

In deze uitzending, die gepresenteerd wordt door Yolanthe Sneijder Cabau, hadden de producers een doorzichtige bak propvol gevuld met levende witte muizen. De dieren hadden duidelijk te weinig ruimte en leden hierdoor zichtbaar aan stress. Ook was duidelijk te zien dat er muizen in de verdrukking zaten, op de bodem lagen en niet meer bewogen.

Extra angst en stress moesten de muizen ondergaan toen de vaders de opdracht kregen om blokjes kaas met hun mond uit de overvolle muizenbak te vissen.

Comité Dierennoodhulp vindt het een grof schandaal dat een omroep het slechte voorbeeld aan kinderen geeft door amusement te laten maken waarvoor dieren mishandeld worden.

naar boven 


Marijke Helwegen niet altijd even diervriendelijk

februari 2010 - Met verbijstering zagen wij Marijke Helwegen uit een auto stappen toen wij in december 2009 protesteerden tegen het gebruik van dieren tijdens de première van het wereldkerstcircus in theater Carré. Marijke werd gelijk door ons aangesproken met de vraag hoe het kon dat zij, die toch bekend staat als grote dierenvriendin, hier in vredesnaam naar binnen kon gaan. Marijke reageerde verbijsterd en zei niet te weten dat er dieren gebruikt gingen worden. Desondanks ging zij, toen zij het inmiddels wel wist, toch naar binnen!

Onlangs hebben wij per mail contact opgenomen met haar en gevraagd of zij als dierenvriendin dit jaar in plaats van naar binnen te gaan met ons voor de ingang wilde protesteren. In eerste instantie kregen wij nog een vriendelijke mail terug van haar management waarin stond dat Marijke enkel acties deed met meerdere bekende Nederlanders en wanneer de aanwezigheid van de pers verzekerd was.

Hier zagen wij een ingang en wederom nodigden wij haar uit en vroegen haar tevens of zij bereid was om in de toekomst uitnodigingen niet langer te accepteren van circussen met dieren. Niet lang daarna werden wij opgebeld door haar woedende persvoorlichter die op intimiderende toon te kennen gaf dat zij niet van zulke mails gediend waren en er geen mail meer door zou komen omdat iedereen was ingelicht. Op de vraag waarom wilde hij geen antwoord geven. Wij vinden deze reactie onbegrijpelijk voor iemand die zegt van dieren te houden.

Helaas blijkt uit Marijke's eigen website dat zij zelf ook nog eens dieren gebruikt voor eigen gewin. Zij laat zich namelijk voor geld inhuren met haar duivenact waar zij als vredesduivenkoningin bij presentaties, openingen en bruiloften witte sierduiven voor gebruikt.

Dat het vaak slecht met deze duifjes afloopt nadat ze los worden gelaten beschreef Theodor Holman eerder in een column. De duiven raken vaak verdwaald, kunnen zich niet goed redden en gaan daardoor uiteindelijk dood. Marijke is daarom beslist geen vredesduivenkoningin; zij heeft zich naar ons weten immers nog nooit ingezet voor het verbeteren van het welzijn van de duiven in ons land.

naar boven 

 Valid XHTML 1.0 Transitional