Comité Dierennoodhulp

Comité Dierennoodhulp is een ANBI stichting die actie voert om dieren in nood of die in nood dreigen te komen te helpen. Door middel van daadwerkelijke hulpverlening, acties, publiciteit en het ageren richting politiek wil het mistoestanden met dieren aan de kaak stellen die andere dierenorganisaties vaak laten liggen. Zoals  bijvoorbeeld het ageren tegen het misbruiken van dieren voor vermaak, traditie en kunst, dierenleed op kinderboerderijen, het onterecht doden van dieren die overlast bezorgen, hulp aan inbeslaggenomen honden en het redden van legkippen uit de industrie. Comité Dierennoodhulp wil daarbij werken aan een mentaliteitsverandering bij mensen ten opzichte van dieren. Het comité vindt dat dieren net als mensen recht op een eigen leven hebben in zo natuurlijk mogelijke omstandigheden en met respect behandeld horen te worden. Comité Dierennoodhulp werkt uitsluitend met vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor een beter leven voor alle dieren.

Brandbrief over rechtsongelijkheid tussen bedrijfsmatige dierenhouders en particuliere dierenhouders bij straf dierenmishandeling

15 maart 2022 – Comité Dierennoodhulp heeft samen met de Dierenrechten Alliantie, Diervriendelijk Nederland, Rechten voor al wat leeft, en Animal Earth een brandbrief gestuurd naar de Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid in verband met de telkens zeer laag opgelegde straffen bij bedrijfsmatige dierenhouders zoals bijvoorbeeld boeren en slachters wanneer dierenwelzijn in het geding […]

Herdenking van 1.603.660 vogelgriep slachtoffers bij Tweede Kamer

24 februari 2022 – Een afvaardiging van Comité Dierennoodhulp, Diervriendelijk Nederland, Dierenrechten Alliantie, Rechten voor al wat leeft, Ganzenbescherming Nederland en Animal Earth heeft vanmiddag bij de ingang van het Tweede Kamer gebouw de 1.603.660 vogelgriepslachtoffers herdacht die in de afgelopen vier maanden door vergassing op pijnlijke wijze gestikt en vernietigd zijn door fout overheidsbeleid. […]

Brandbrief over 1.413.660 vogelgriep slachtoffers door foute aanpak overheid

10 februari 2020 – Comité Dierennoodhulp heeft samen met Diervriendelijk Nederland, Dierenrechten Alliantie, Rechten voor al wat leeft, Ganzenbescherming Nederland en Animal Earth een brandbrief gestuurd naar de Vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de 1.413.660 kippen, kuikens, eenden en kalkoenen die vanwege de vogelgriep in nog geen vier maanden tijd door vergassing op pijnlijke wijze […]