Comité Dierennoodhulp is een stichting die actie voert om dieren in nood of die in nood dreigen te komen te helpen. Daarbij willen wij werken aan een mentaliteitsverandering bij mensen ten opzichte van dieren. Door middel van actie en publiciteit wil het mistoestanden met dieren aan de kaak stellen. Het Comité vindt dat dieren net als mensen recht op een eigen leven hebben in zo natuurlijk mogelijke omstandigheden en het verdienen om met respect behandeld te worden.

Steun ons

Onze stichting is voor het voeren van acties geheel afhankelijk van giften.
Wil je onze acties steunen, dan kun je een gift overmaken op Triodos Bank NL40 TRIO 0254 7146 25
(BIC: TRIONL2U), ten name van Comité Dierennoodhulp. Je vindt ons nu ook op facebook

Zwartboek
konijnen in de hel

Goede regelgeving ontbreekt.

Kerstman bevrijdt duiven

Het einde van de rashond

De hamsterindustrie

   

Gedood door
CO2-bedwelming

Alleen al bij varkens-
slachterij Vion in Boxtel ondergaan per week 55 duizend varkens dit gruwelijke lot.

De nieuwe hel voor kippen

Pechvogel Ruby wordt geluksvogel

Ruby kreeg vier keer onterecht een euthanasieadvies.

Wat het daglicht
niet kan verdragen

Het beeldmateriaal is representatief voor een groot deel van het in Nederland verkochte konijnenvlees.

dierenleed

Madison Park 3s Video On Factory Farming  4Opus One 5.

Earthlings

Stop de vee-industrie.

Sea first

Het grote lijden van vissen.

Konijnen in de bio-industrie

Schokkende film waarin te zien is hoe konijnen voor vlees en bont worden gehouden en eindigen in het slachthuis.

 Valid XHTML 1.0 Transitional