Comité Dierennoodhulp

Comité Dierennoodhulp is een ANBI stichting die actie voert om dieren in nood of die in nood dreigen te komen te helpen. Door middel van daadwerkelijke hulpverlening, acties, publiciteit en het ageren richting politiek wil het mistoestanden met dieren aan de kaak stellen die andere dierenorganisaties vaak laten liggen. Zoals  bijvoorbeeld het ageren tegen het misbruiken van dieren voor vermaak, traditie en kunst, dierenleed op kinderboerderijen, het onterecht doden van dieren die overlast bezorgen, hulp aan inbeslaggenomen honden en het redden van legkippen uit de industrie. Comité Dierennoodhulp wil daarbij werken aan een mentaliteitsverandering bij mensen ten opzichte van dieren. Het comité vindt dat dieren net als mensen recht op een eigen leven hebben in zo natuurlijk mogelijke omstandigheden en met respect behandeld horen te worden. Comité Dierennoodhulp werkt uitsluitend met vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor een beter leven voor alle dieren.

Klein rammetje gedumpt bij Oostvaardersplassen

28 juni 2024 – Op dinsdagmiddag 25 juni kreeg Stichting Dierennoodhulp Flevoland een melding binnen van Staatsbosbeheer dat zij een schaapje gevonden hadden op de Praamweg in het natuurgebied Oostvaardersplassen in Lelystad. De dierenambulance van stichting Dierennoodhulp Flevoland heeft de kleine ram (zo groot als een kleine Labrador) opgehaald en heeft vervolgens contact opgenomen met […]