Aangifte doen van dierenmishandeling

In de Wet Dieren staat in artikel 2.1 lid 1 duidelijk omschreven dat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. Bij lid 6 van artikel 2.1 staat dat een ieder een hulpbehoevend dier de nodige zorg dient te verlenen. Lid 7 van dit artikel stelt dat dit ook van toepassing is ten aanzien van andere dan gehouden dieren. In artikel 2.2 van de Wet dieren staat bij lid 8 dat het houders van dieren verboden is hun dieren de nodige zorg te onthouden. Vind jij dat er sprake is van mishandeling en of verwaarlozing en overtreding van bovenstaande artikelen in de Wet dieren, bel dan met 144 en meld dit aan de Dierenpolitie. Doe ook aangifte bij een politiebureau.

Laat je niet wegsturen; je hebt het recht om aangifte te doen. Je kunt het desnoods ook schriftelijk doen. Je kunt hier een voorbeeld van zo’n schriftelijke aangifte downloaden die je naar de politie kunt sturen per post. Wij raden aan om ook gelijk een aangifte naar de officier van justitie te sturen.

Controleer later wat er met je melding/aangifte is gebeurd.