ANBI gegevens

Stichting Comité Dierennoodhulp
KvK-nummer: 51099950

RSIN 823091855

Contactgegevens:
Postbus 94724
1090 GS Amsterdam
telefoon: 06 – 40709218
e-mail: dierennoodhulp@hotmail.com

Triodos Bank NL40 TRIO 0254 7146 25 (BIC: TRIONL2U)

 

De Stichting heeft ten doel:

  • het helpen van dieren die in nood zijn of dreigen te komen
  • het verbeteren en bevorderen van de mentaliteit van mensen ten opzichte van dieren zodat mensen dieren als levende voelende wezens gaan beschouwen met een eigen intrinsieke waarde, die recht hebben op een respectvolle behandeling welke rekening houdt met hun belangen
  • het bewerkstelligen en stimuleren dat dieren een eigen leven kunnen leiden in overeenstemming met hun natuurlijke aard en gedrag waarbij hun welzijn en rechten gewaarborgd zijn

 

Bestuur

  • mevrouw E. de Boer, voorzitter
  • mevrouw A.J.M. van de Werd, secretaris/penningmeester
  • de heer J.O.C. Bouma

 

Beleidsplan 2024-2025

Beleidsplan Stichting Comite Dierennoodhulp 2024-2025

Financiële verantwoording

Financieel verslag 2023

Jaarverslag 2023

Beleidsplan 2022-2023

Beleidsplan Stichting Comité Dierennoodhulp 2022-2023

 

Financiële verantwoording

Financieel Verslag 2022

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 Comité Dierennoodhulp

Financiële verantwoording

Financieel Verslag 2021

Jaarverslag 2021

Jaarverslag Comité Dierennoodhulp 2021

 

 

Jaarverslag 2020

Jaarverslag Comité Dierennoodhulp 2020

 

Beleidsplan 2020-2021

Beleidsplan Stichting Comite Dierennoodhulp 2020-2021

Financiële verantwoording

Jaarverslag 2020 Comité Dierennoodhulp

 

 

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 Comité Dierennoodhulp

Financiële verantwoording

Jaarverslag 2019

Beleidsplan 2019

Beleidsplan Stichting Comité Dierennoodhulp 2019

Jaarverslag 2018

Verslag van het jaar 2018 Comité Dierennoodhulp

Beleidsplan 2018

Beleidsplan Stichting Comité Dierennoodhulp 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 Comité Dierennoodhulp

Beleidsplan 2017

Beleidsplan Stichting Comité Dierennoodhulp 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag Stichting Comité Dierennoodhulp 2016

Beleidsplan 2016

Beleidsplan Stichting Comité Dierennoodhulp 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag Stichting Comité Dierennoodhulp 2015

Beleidsplan 2015

Beleidsplan Stichting Comité Dierennoodhulp 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag Stichting Comité Dierennoodhulp 2014

 

Beloningsbeleid

Comité Dierennoodhulp bestaat alleen uit vrijwilligers en voert geen beloningsbeleid. Alleen reiskosten en onkosten die gemaakt worden voor het opvangen van dieren worden vergoed.

 

Financiële verantwoording

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014