Comité Dierennoodhulp komt met haar Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden op voor honden die vanwege een bijtincident in beslag zijn genomen. Een bijtincident kan iedere hondeneigenaar overkomen, honden zijn immers geen machines. Door een samenloop van omstandigheden kan zelfs de liefste en makste hond een keer heel erg schrikken en uit angst en zelfbehoud bijten. Het gevolg hiervan kan zijn dat de hond (ook bij een licht bijtincident en een eerste keer) in beslag genomen wordt en maandenlang geïsoleerd in een hok in de opslag zit. Na ongeveer een maand wordt de hond daar, vaak totaal gefrustreerd vanwege de leefsituatie, getest door het assessment team van de universiteit Utrecht. Deze test bestaat uit een groot aantal testonderdelen waar een hond van nature bang voor is. Komt de hond slecht uit de test dan volgt er een ‘euthanasie’ advies.

Voor het strafrecht wordt in artikel 117Sv  een inbeslaggenomen dier nog altijd als een voorwerp behandeld. De officier van justitie kan daardoor de hond nog voordat de zaak is voorgekomen bij de rechter, als voorwerp vervreemden of vernietigen. Bij het laatste betekent het dat de hond gedood wordt. Comité Dierennoodhulp wil dat inbeslaggenomen honden niet langer als een voorwerp behandeld worden, maar als dieren met een intrinsieke waarde, bewustzijn en gevoel, conform de Wet dieren. Ook wil zij dat artikel 1.10 uit het Besluit houders van dieren daadwerkelijk nageleefd gaat worden: In dit artikel staat dat honden die trainbaar zijn, niet gedood mogen worden. Wij zijn voor een rechtvaardige behandeling voor dieren en daarom tegen de doodstraf van deze honden.

Zoveel mogelijk moet voorkomen worden dat een hond in de opslag terecht komt. Passende maatregelen voor hond en eigenaar na een bijtincident zoals bijvoorbeeld een aanlijn- en muilkorfgebod en verplichte training om daar vanaf te komen is in de meeste gevallen vele malen beter en effectiever.  Door middel van het geven van voorlichting, advies en het zorgen voor publiciteit trachten wij voor deze honden op te komen. Hulp Inbeslaggenomen Honden heeft een eigen website waar veel informatie op staat, zoals een lijst met advocaten en wat je kan doen als je hond in beslag genomen is. zie https://www.hulpinbeslaggenomenhonden.nl/