Kuikens zijn geen speelgoed, paasdecoratiemateriaal of vermaakartikelen. Zij zitten er helemaal niet op te wachten de hele tijd opgepakt en geknuffeld te worden. Dat getuigt niet van een respectvolle bejegening. Het uitbroeden van eieren in een broedmachine is een onnatuurlijk proces. Dit is niet de natuurlijke manier waarop kuikens geboren worden en opgroeien, en ook niet de beste manier om kuikens te verzorgen. Het heeft om die reden dan ook niets met educatie te maken zoals zo vaak als excuus beweerd wordt. Integendeel: mensen krijgen hierdoor een heel verkeerd voorbeeld. Het is juist belangrijk dat mensen leren dat als je een dier neemt, je dan ook de verantwoordelijkheid daarvoor hebt en je het dier niet, wanneer het minder leuk wordt, weer weg kunt doen.

Het Meldpunt kuikentjesmisbruik is een initiatief van Comité Dierennoodhulp en Een DIER Een VRIEND en wordt ondersteunt door Stichting Rechten voor al wat leeft, Stichting Dierennood, Akka’s Ganzenparadijs, Red een Legkip, Zwerfkip & Zo, Animal Rights en VeggieSquad.