Huisdieren gefokt in dierenfabrieken

De huisdierenindustrie is een verborgen industrie waar veel leed in gepaard gaat. Wat veel mensen niet weten is dat de meeste huisdieren net zoals de varkens, koeien en kippen in de bio-industrie als industrieproducten op grote schaal gefokt  worden in dieronwaardige omstandigheden voordat ze bij de dierenwinkels belanden.

De ouderdieren die in de huisdieren-industrie gebruikt worden hebben nog het meest te lijden. Zij worden enkel als fokmachines gebruikt en zitten daarom hun hele leven gevangen in een armzalige krappe en kale behuizing waar zij zich niet natuurlijk in kunnen gedragen. Wanneer ze te weinig jongen voortbrengen worden zij vaak zonder verdoving vooraf (zoals de wet wel voorschrijft) op brute wijze afgemaakt om als voedseldieren te dienen.

Meer dan de helft van de gefokte huisdieren eindigt als voedseldier

Meer dan de helft van alle hamsters, konijnen, cavia’s, gerbils, ratten en muizen worden op deze manier gefokt om levend of dood te eindigen als voedseldier voor reptielen, roofvogels en andere roofdieren. Er is weinig fantasie voor nodig om in te denken hoeveel angst een dier moet hebben wanneer het niet kan vluchten en als levend prooidier bij een roofdier wordt gezet.

 

Verkoop in dierenwinkels en tuincentra

De jonge konijntjes, cavia’s, muizen, ratten en gerbils die eenmaal in de dierenwinkel zijn beland worden te makkelijk in een opwelling voor weinig geld gekocht. Voor al deze dieren geldt: als ze niet snel verkocht worden en wat ouder worden, moeten zij plaats maken voor nieuwe jonge dieren omdat die sneller verkopen en meer geld opleveren. De oudere dieren worden maar al te vaak terug gegeven aan de handelaar die hen als levend of dood voedseldier verkoopt aan reptielenhouders. De meeste winkels betrekken dieren van broodfokkers, omdat deze konijntjes voor de winkelier het goedkoopst in aanschaf zijn en er dus meer op verdiend kan worden. Omdat deze dieren op grote schaal gefokt worden is een deel vaak al ziek of hebben kwalen als ze in de dierenwinkel komen. Velen worden ernstig ziek of overlijden kort nadat ze bij hun nieuwe eigenaar zijn gekomen. Dieren met een aandoening of ziekte worden erg duur in onderhoud want voor hen is vaker een dierenarts nodig. Dit is ook voor veel eigenaren weer een reden om zich van het konijn te ontdoen.

 

KASSA besteed aandacht aan verborgen dierenleed van cavia’s in dierenwinkels

Het televisieprogramma Kassa besteedde op zaterdag 24 november 2018 ook aandacht aan deze problematiek, zie hier de aflevering.

 

Problematiek rondom de verkoop van konijnen
Het is algemeen bekend dat konijnen een van de meest verwaarloosde groep huisdieren in Nederland is. Jonge konijnen worden nogal eens als impulsaankoop voor kleine kinderen gekocht omdat ze er zo schattig uit zien, maar mensen weten vaak niet hoe ze goed voor een konijn moeten zorgen, en waar ze aan moeten voldoen zodat het dier zich natuurlijke kan gedragen. Vaak wordt het dier eenzaam in een te kleine (veel te klein volgens de richtlijnen van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG)) kooi of hok gehouden, waardoor ernstige welzijnsproblemen ontstaan.

 

Veel konijnen gaan voortijdig dood
Veel konijnen gaan vroegtijdig dood na een leven in gevangenschap in volledige isolatie, waarin zij zich niet natuurlijk konden gedragen en veelal zonder de juiste medische zorg. Vaak blijkt er toch niet voldoende tijd, aandacht en geld te zijn voor het konijn, waardoor wordt besloten het konijn weg te doen. Konijnen zijn geen makkelijke dieren om te houden. Niet of nauwelijks eten door gebitsproblemen (haken op kiezen en snijtanden die doorgroeien) is een veelvuldig voorkomend probleem bij konijnen. Ook als konijnen om andere redenen ziek worden ligt bijna altijd het maagdarmkanaal stil. Anders dan bij de meeste andere dieren kan men het dan niet even rustig een paar daagjes aanzien. Direct handelen en naar de dierenarts  gaan om het maagdarmkanaal weer op gang te krijgen is bittere noodzaak en een intensieve klus.  Daarbij brengt dit alles ook nog heel wat dierenartskosten met zich mee. Het trieste gegeven is dat veel konijnen hierdoor onnodig dood gaan, enkel en alleen door de onwetendheid van mensen die niet weten hoe te handelen als hun konijn niet meer eet.

 

Dumpen van dieren

Vaak worden konijnen, cavia’s en hanenkuikens, ondanks dat het dumpen van een dier strafbaar is en dierenmishandeling is,  gewoon gedumpt in een park, in de natuur of bij een konijnenopvang of kinderboerderij. Veel van deze dieren overleven het gedumpt worden niet en worden gepakt door een roofdier. Degenen die het wel overleven belanden voor het grootste deel in de konijnenopvangen. Ook tijdens de vakantieperiode worden er erg veel dieren gedumpt. In 2012 zijn er 12.000 konijnen opgevangen in konijnenopvangen. 

 

Wat willen wij?

  • Wij willen dat de huisdierenindustrie stopt.
  • Wij willen dat dierenwinkels en tuincentra stoppen met de verkoop van levende dieren.
  • Wij willen dat mensen verantwoordelijk met huisdieren omgaan. Dat zij sociale dieren met een soortgenoot houden in een ruimte waar het dier zich natuurlijk kan gedragen.
  • Wij willen dat huisdieren niet langer in een opwelling gekocht worden met alle negatieve aspecten die daar bij komen.
  • Wij willen dat mensen bewust voor een huisdier gaan kiezen en beseffen wat het allemaal inhoudt om een dier goed te verzorgen en het een mooi leven te geven. Mensen kunnen daarvoor heel goed bij een knaagdierencentra en konijnenopvangen terecht, waar de dieren ook gekoppeld kunnen worden en mensen goed worden voorgelicht.
  • Wij willen ook dat huisdieren niet meer op zo’n dieronvriendelijke manier gefokt worden en gedood worden als ze niet snel verkocht worden in de winkel.

Gelukkig kiezen steeds meer dierenwinkels om bovenstaande redenen ervoor om geen dieren meer te verkopen. Daarnaast kan het ook nog eens imagoschade opleveren. Want consumenten stellen zich gelukkig de laatste jaren steeds kritischer op als het gaat om onnodig dierenleed.

 

Koop geen dieren in dierenwinkels!

Steun de handel in dieren niet. Dieren zijn geen dingen, ook huisdieren niet. Bedenk daarom goed voordat je een dier neemt wat je hem te bieden hebt, wat je er voor over hebt, ook financieel als hij ziek wordt en of je hem een zo natuurlijk leven kunt/wilt geven. Kan/wil je dat niet, begin er dan niet aan! Zo hoort een konijn niet zijn leven te slijten alleen in een hok. Het is een sociaal dier dat gezelschap van een ander konijn nodig heeft en voldoende bewegingsvrijheid om te kunnen huppelen en graven. Vogels horen niet opgesloten te zitten in hun eentje in kleine kooitjes. Een hond hoort niet de hele dag alleen thuis te zitten en niet verder te komen dan het einde van de straat.

Als je toch graag een huisdier wilt en je denkt het dier een goed leven te kunnen bieden, haal die dan niet uit een dierenwinkel of via een advertentie van internet of bij een hobbyfokker vandaan, maar neem er dan een uit een opvang. En zorg door middel van castratie of sterilisatie dat er geen jongen meer geboren worden. Zo geef je een dier dat pech heeft gehad een beter leven en steun je de dierenhandel niet!

 

Hier een aantal opvangadressen en sites:

www.redeenlegkip.nl

www.konijnen.nl
(info over hoe je met konijnen moet omgaan en wat ze nodig hebben)

www.dierenasiels.com
(Stichting Dierenasiels & Internet )