Overlast van dieren diervriendelijk aanpakken

Wanneer vrij levende hanen, kippen, duiven, konijnen of ganzen maar enig overlast veroorzaken zijn gemeentes geneigd ongediertebestrijdingsbedrijven met mooie namen zoals Duke Faunabeheer in te huren die dan tegen betaling de dieren vangen en vergassen of de nek omdraaien en de dieren afleveren bij de poelier. Comité Dierennoodhulp vindt dit in strijd met de Wet dieren waarin staat dat het verboden is om zonder redelijk doel, of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. Men kan namelijk overlast en het beheersbaar houden van populaties ook op een diervriendelijke manier uitvoeren, onder andere door het manipuleren van eieren en het opvangen van gedumpte dieren.

In 2002 voerden een groep dierenvrienden actie voerde tegen de geplande ruiming van honderden kippen en hanen uit het Amstelpark in Amsterdam. De dierenvrienden vonden dat er op een diervriendelijke manier moest worden omgesprongen met de als overlast ondervonden verwilderde kippen, ganzen, konijnen en duiven dan tot dan toe gebeurde. Zij lieten onderzoek doen door de universiteit van Wageningen en in 2005 verscheen hier uit voortvloeiend het rapport ‘Populatiebeheer van verwilderde kippen’ over het diervriendelijke beheer van kippenpopulaties met een reeks van aanbevelingen. Dit rapport is destijds naar de gemeentes verstuurd en de inhoud van dit rapport is hier te downloaden.

Gelukkig zijn er door toedoen van dierenvrienden en dierenorganisaties nu steeds meer gemeenten die een diervriendelijk beleid voeren. De GGD in Amsterdam is al jaren geleden gestopt met duiven vergassen. Ook voor andere dieren die overlast bezorgen geld vooral de insteek op een preventief beleid en op de achterliggende oorzaken aan te pakken. Ook de Roteb van de gemeente Rotterdam is gestopt met vergassen van duiven. En gelukkig neemt men steeds vaker het diervriendelijke bedrijf Hofganzen in de arm om te helpen bij overlast problemen. Bij Hofganzen wordt geen enkel dier afgemaakt; het welzijn van de dieren staat voorop. Voor meer informatie zie www.hofganzen.nl

Maar helaas komt het nog vaak voor dat woningbouwverenigingen en Verenigingen van eigenaren wel ongediertebedrijven inschakelen. Zo laat men door valkeniers vaak vangkooien op het dak zetten met een lokduif erin en laat men valken rondvliegen in de binnentuinen. Gebeurt dat, dan loont het de moeite om met de woningbouwvereniging of met de vereniging van eigenaren in gesprek te gaan omdat zij vaak niet op de hoogte zijn van de dieronvriendelijkheid van de gebruikte methodes en ook niet weten dat de alternatieven vaak veel effectiever zijn. Wij maken regelmatig mee dat er dan onmiddellijk gestopt wordt en men op zoek gaat naar een diervriendelijk en effectiever alternatief.

Wat kun je doen tegen het ruimen van vrije dieren?

Buurtbewoners hebben meer macht dan ze vaak denken. Zij kunnen zich verenigen en samen actie voeren tegen het vangen en doden. Zij kunnen zich verzetten tegen het dieronvriendelijke beleid van de gemeente. Zo kunnen zij als buurtbewoner gebruik maken van de inspreekmogelijkheden van commissievergaderingen en raadsvergaderingen en kritiek op dit dieronvriendelijk beleid uiten en diervriendelijke alternatieven aanbieden, zie voor voorbeelden het rapport en

Een van de belangrijkste problemen is dat de meeste buurtbewoners meestal niet weten wat er gaande is. Zelfs de mensen die overlast ondervinden willen vaak niet dat de dieren gevangen worden om daarna gedood te worden. Informeer je buurtbewoners daarom via een zelfgemaakt pamflet met een oproep, mailadres en telefoonnummer van de verantwoordelijke wethouder/politieke partij. Vraag de buurtbewoners mee te protesteren en iets te doen en verzamel handtekeningen. Hier kun je een kale handtekeningenlijst downloaden

Maak een persbericht over je buurtactie (waarin kernachtig beschreven wie, wat, waar, wanneer en hoe je bereikbaar bent voor commentaar) en stuur dat naar de plaatselijke (en eventueel ook landelijke) kranten, radio en televisie. Vraag een gesprek aan namens de buurtbewoners met de verantwoordelijke wethouder over het dieronvriendelijke beleid. Daarnaast kun je waakacties organiseren om te voorkomen dat de dieren toch in het geniep weggevangen worden.

 

Een goed voorbeeld is de actie van bewoners in Amsterdam Oud-Zuid

In Amsterdam Oud-Zuid dreigden er in een aantal jaren geleden ganzen door het ongediertebestrijdingbedrijf Duke Faunabeheer gevangen te worden in opdracht van het stadsdeel. Enkele buurtbewoners gingen toen handtekeningen hiertegen inzamelen waardoor buurtbewoners op de hoogte raakten. Twee weken lang voerden de buurtbewoners actie. Met een persbericht schakelden ze de pers in en de actie haalde de lokale en landelijke kranten, radio en televisie. Klik hierals je een voorbeeld van zo’n persbericht wilt zien.

De buurtbewoners zamelden geld in om een diervriendelijk vangbedrijf zelf in te huren en waakten ’s nachts bij de ganzen. Uiteindelijk werden door deze acties de ganzen wel door het ongediertebestrijdingbedrijf gevangen maar gelijk daarna in een wagen van Hofganzen gezet die de ganzen goed op kon vangen. De ganzen waren hierdoor gered van een wisse dood.

Enige tijd tijd later dreigden er in Amsterdam-Noord kippen geruimd te worden in opdracht van het stadsdeel. Een buurtbewoner heeft toen anoniem brieven hierover verspreid in de brievenbussen met daarin het telefoonnummer van de verantwoordelijke van het stadsdeel en de oproep te protesteren. Het stadsdeel werd overspoeld door boze telefoontjes. Het resultaat was dat het stadsdeel de Dierenbescherming opdracht gaf de dieren weg te vangen en niet met het commerciële ongediertebestrijdingbedrijf in zee ging.