Gezellig, leuk en lief?

Nederland telt ruim 500 kinderboerderijen en dierenweides. Lang niet altijd hebben de dieren het daar goed. Om een aantal misstanden te noemen die veelvuldig voorkomen: Sociale dieren die alleen moeten leven, dieren die slecht gehuisvest zijn waardoor ze hun natuurlijke behoeften niet kunnen uiten en veel dieren die niet oud mogen worden. Ook worden  zieke dieren soms aan hun lot overgelaten en krijgen niet de  medische zorg die ze nodig hebben.

Comité Dierennoodhulp komt daarom ook op voor dieren die leven op kinderboerderijen. En dat is niet alleen belangrijk voor de dieren, maar ook voor de kinderen. Het is immers belangrijk dat kinderen door het goede voorbeeld te krijgen, leren om op een respectvolle manier met dieren om te gaan. De huidige regelgeving van de overheid en het Keurmerk Kinderboerderijen zoals deze momenteel gehanteerd worden door de branche doen te weinig  recht aan de werkelijke welzijnsbehoeften van dieren gehouden op de kinderboerderij. Daarom heeft Comité Dierennoodhulp samen met anderen het Kinderboerderijenbesluit ontwikkelt.

Wil jij ook iets doen voor dieren op de kinderboerderijen teken dan onze petitie. En neem eens een kijkje op onze website Diervriendelijke Kinderboerderijen en ons Facebook