Comité Dierennoodhulp is een ANBI stichting die actie voert om dieren in nood of die in nood dreigen te komen te helpen. Door middel van daadwerkelijke hulpverlening, acties, publiciteit en het ageren richting politiek wil het mistoestanden met dieren aan de kaak stellen die andere dierenorganisaties vaak laten liggen. Zoals bijvoorbeeld het ageren tegen het misbruiken van dieren voor vermaak, tradities en kunst, dierenleed op kinderboerderijen, het onterecht doden van dieren die overlast bezorgen, hulp aan inbeslaggenomen honden en het redden van legkippen uit de industrie. Comité Dierennoodhulp wil daarbij werken aan een mentaliteitsverandering bij mensen ten opzichte van dieren. Het Comité vindt dat dieren net als mensen recht op een eigen leven hebben in zo natuurlijk mogelijke omstandigheden en met respect behandeld horen te worden. Comité Dierennoodhulp werkt uitsluitend met vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor een beter leven voor alle dieren.

 

Aangesloten bij de Dierencoalitie

Comité Dierennoodhulp is aangesloten en actief in de DierencoalitieDe Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van veertien dierenbeschermingsorganisaties op het gebied van politieke belangenbehartiging. De organisaties hebben een gezamenlijke achterban van rond de half miljoen leden/donateurs. De Dierencoalitie vertegenwoordigt deze dierenbeschermingsorganisaties in Den Haag, met het doel om in belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties effectief voor de belangen van dieren op te komen.