Wat kun jij doen?

Al is het misschien een druppel op de gloeiende plaat toch kun je als individu veel doen tegen dierenleed. Bedenk dat je niet de enige bent, maar met anderen een grote invloedrijke groep kunt vormen!

Allereerst natuurlijk kun je iets doen in je gedrag: eet geen dierenleed en koop geen producten waar dieren voor gebruikt zijn. Tegenwoordig zijn er zoveel lekkere alternatieven te koop in de natuurvoedingswinkels dat deze verandering in eetgedrag voor de lekkere trek echt niet meer moeilijk hoeft te zijn. Iedere Euro die je aan dier- en milieuvriendelijke producten besteedt, helpt dieren en milieu.

Verder kun je mee doen met acties; actiegroepen die opkomen voor de rechten van dieren kunnen goed jouw solidariteit gebruiken.  Je kunt je aanmelden door een email hierover te sturen naar ze.

Als je nog op school zit kun je een spreekbeurt of een discussie houden over het misbruik van dieren en dierenrechten.

Maak gebruik van het recht op inspreken op commissievergaderingen en raadsvergaderingen in jouw gemeente met betrekking tot hoe zij omgaan met dierenwelzijn.

Vraag een gesprek met de wethouder aan die verantwoordelijk is voor dierenwelzijn en ga er met enkele mensen heen.
Noteer van tevoren de punten die je naar voren wilt brengen. Iedere gemeente behoort een dierenwelzijn nota te hebben.

Je kunt zelf ook een actie op touw zetten als er dierenonrecht in jouw omgeving gebeurt of dreigt te gebeuren. Informeer je omgeving via pamfletten en vraag steun, haal handtekeningen op en licht de pers in. Je kunt dan soms meer bereiken dan je denkt.

Vind jij dat er sprake is van mishandeling en/of verwaarlozing en overtreding van de Wet Dieren betreffende artikel 2.1 lid 1 (Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.), lid 6 (Een ieder verleent een hulpbehoevend dier de nodige zorg.), lid 7 (Het bij en krachtens het eerste tot en met het zesde lid bepaalde is tevens van toepassing ten aanzien van andere dan gehouden dieren.) en artikel 2.2 lid 8 (Het is houders van dieren verboden aan deze dieren de nodige verzorging te onthouden.), bel dan met 144 en meld dit aan de Dierenpolitie. Doe ook aangifte bij een politiebureau.

Mocht je druk bezig zijn met actievoeren, vergeet dan door de drukte niet de dieren in je directe omgeving! Als het enkele dagen hard vriest, is water en extra voer van levensbelang voor de vrij levende dieren.

Wil je graag een huisdier en je hebt er goed over nagedacht of je het dier een goed leven kan bieden: neem er dan één uit     een van de vele dierenopvangen die vol zitten met gedumpte dieren.

En je kunt je ook nog altijd als vrijwilliger aanmelden bij een dierenbelangenorganisatie of dierenopvangcentrum.

 

 

Belastingvrij doneren aan Comité Dierennoodhulp

Verdubbel GRATIS je donatie!

Je kunt dieren in nood extra helpen, zonder dat het jou meer kost. Als je kiest voor een schriftelijke schenkingsovereenkomst, zijn je giften aan Comité Dierennoodhulp volledig fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van je inkomen betaalt de Belastingdienst een derde tot de helft terug. Nog nooit was je belastingaangifte zó diervriendelijk!

Stichting Comité Dierennoodhulp is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Periodiek doneren met belastingvoordeel op onze Triodosrekening is hierdoor mogelijk.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je legt je voor een periode van minimaal 5 jaar vast als donateur.
 • Er geldt geen minimum voor het donatiebedrag.
 • De overeenkomst vervalt automatisch bij overlijden.
 • Tussenkomst van een notaris is sinds 1 januari 2014 niet meer nodig.
 • Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe werkt het?

 • Download de schenkingsovereenkomst en print deze uit.
 • Zet bij punt 1 in de overeenkomst bij de naam van de instelling waar je een gift aan wilt doen de naam Stichting Comité Dierennoodhulp.
 • Vul de overeenkomst en het bijbehorende machtigingsformulier verder in.
 • Stuur de documenten na ondertekening en met paraaf op iedere bladzijde in een gesloten envelop op aan Comité Dierennoodhulp, Postbus 94724, 1090 GS Amsterdam.
 • Je ontvangt dan een door ons ondertekend exemplaar retour.
 • Bewaar de overeenkomst bij je administratie en voer de jaardonatie op bij je belastingaangifte.

Als je vragen hebt neem dan gerust contact met ons op

Informatie Belastingdienst

naar boven