Contactgegevens Comité Dierennoodhulp
Postadres: Postbus 94724, 1090 GS  Amsterdam
Telefoonnummer: 06 40709218
(bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur)
Emailadres algemeen: dierennoodhulp@hotmail.com
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 51099950

Omgang met persoonsgegevens
Comité Dierennoodhulp onderschrijft de groeiende behoefte van burgers om regie te hebben over hun persoonsgegevens en de communicatie die zij ontvangen. Persoonlijke gegevens van websitebezoekers, contactformulieren, aanmeldingsformulieren voor adoptie, emailnieuwsbrief- abonnees en donateurs worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Registratie Autoriteit Persoonsgegevens
Comité Dierennoodhulp houdt zich in alle gevallen aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Welke gegevens en met welk doel
Jouw gegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en IBAN) worden vastgelegd ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten. Als je geen prijs stelt op deze informatie, kun je dit melden via dierennoodhulp@hotmail.com

Verzending
Alle gegevens die je invult in onze elektronische formulieren worden via een beveiligde verbinding verstuurd. Hierdoor zijn de gegevens die tussen jouw en onze computer(s) uitgewisseld worden onleesbaar voor anderen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Verstrekking aan derden
Je gegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. Er is schriftelijk vastgelegd dat de uitvoerende partij jouw gegevens alleen voor het afgesproken doel mag gebruiken en daarna dient te vernietigen. Je ontvangt dus alleen post, email of telefoon van Comité Dierennoodhulp en niet van anderen. Indien derden worden ingeschakeld voor de uitvoering van acties, zoals het versturen van brieven of het uitvoeren van een belcampagne, verzenden wij de data altijd op een beveiligde wijze.

Wijzigingen privacyverklaring

Comité Dierennoodhulp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 20 mei 2018.

Vragen
Voor verdere vragen over privacy en deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen.