Aangifte dierenmishandeling tegen het Knuffelkuiken

Comité Dierennoodhulp, heeft samen met Een DIER Een VRIEND, Rechten voor al wat leeft en Animal Rights  op 4 juni aangifte gedaan bij de dierenpolitie i.v.m. overtreding van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren door het Knuffelkuiken te Hoogkarspel. Het Meldpunt kuikentjesmisbruik, een initiatief van Comité Dierennoodhulp, kreeg de afgelopen maanden diverse klachten binnen over kuikentjesmisbruik door het Knuffelkuiken. De melders, waaronder professor Marie-Jose Enders, vinden het stuitend dat kuikens onder het mom van de verveling door de corona-crisis tegen te gaan worden misbruikt door het Knuffelkuiken. Volgens het Dagblad van het Noorden is er zelfs een ware run op de kuikens ontstaan.

De dierenorganisaties vinden het stuitend dat er mensen zijn die over de rug van kwetsbare dieren als kuikentjes een slaatje slaan uit de corona crisis. Voorzitter Thijs Herling van het Knuffelkuiken bezorgt tegen betaling broedmachines met broedeieren en kuikens aan verzorgingshuizen, gezinnen en scholen, hij heeft er aan zijn huis zelfs een afhaal drive in voor gemaakt volgens het Noord Hollands Dagblad. Professor Marie-Jose Enders en andere melders verzochten dringend om actie te ondernemen tegen deze vorm van dierenmishandeling en aangifte van dierenmishandeling te doen bij de dierenpolitie. De dierenorganisaties roepen mensen op om dieren niet te gebruiken om verveling tegen te gaan. Kuikens horen bij hun moeder en als je kippen wil of een ander dier dan hoor je daar van te voren goed over na te denken of je er wel goed en levenslang voor kunt zorgen. Kuikens geboren laten worden alleen maar omdat het zo leuk is en hen daarna af te maken is zeer dieronvriendelijk en respectloos.

Het is te bizar voor woorden dat er kuikens in verpleeghuizen worden geplaatst terwijl dierbaren niet eens op bezoek mogen komen. Kuikens zijn geen speelgoed om de verveling of eenzaamheid tegen te gaan en horen net zoals vrijwel ieder ander dier bij een moeder op te groeien. Kuikens hebben bovendien volstrekt niet de behoefte om voortdurend opgepakt en geknuffeld te worden. Daarbij komt ook nog dat zeker de helft van de kuikens haan zal zijn en gedood zal worden zodra ze minder schattig zijn.

Prof. dr. Marie-Jose Enders  is hoogleraar Antrozoölogie (mens-dier interacties) aan de Open Universiteit en president van IAHAIO (International Association of Human Animal Interaction Organisations) en doet onderzoek naar de effecten van dier-ondersteunende interventies op het welzijn van (kwetsbare) mensen. Zij schreef o.a. in haar klacht:

“Kuikentjes behoren niet tot de diersoort die hiervoor kunnen worden ingezet. Bovendien dienen mensen die in deze sector werkzaam zijn daarvoor een gedegen opleiding te hebben. Van dit alles is hier totaal geen sprake.”

“Om nog maar niet te spreken over wat kinderen (en ouderen) er wel mee leren: namelijk dat je met dieren kunt doen wat je wilt. En wat gebeurt er met de diertjes na 6 weken? Dat laat zich raden! In het gunstigste geval komen ze als hennetje terecht in een ren, maar meestal, vooral haantjes, zullen het avontuur met de dood moeten bekopen. Want, waar blijven die? Wonen vast niet met zijn duizenden in een sprookjesbos. Samengevat kuikenleven: zes weken van zeer onnatuurlijke omstandigheden, zonder moeder kloek, veel te veel stressvolle situaties om daarna de nek te worden omgedraaid. Hoezo een kuiken een ‘ sentient being’? “

Ook de Caring Vets (een groep van ruim 130 dierenartsen die zich vanuit hun professie inzetten om het welzijn van dieren te verbeteren) is van mening dat het in een broedmachine uitbroeden van kuikens ter vermaak een ernstige aantasting van het welzijn van dieren is en daarom onaanvaardbaar en in strijd met de wet.

“De dieren worden geboren zonder aanwezigheid van hun moeder uitsluitend om korte tijd  als gebruiksvoorwerp te dienen. Na gebruik worden de dieren weggegeven, gedood of komen in het gunstigste geval in een dierenopvang terecht.”

“Er is inmiddels gelukkig een maatschappelijke beweging gaande om op respectvolle wijze om te gaan met alle dieren. Dieren hebben immers ook behoeften en gevoelens. Helaas gaat bovengenoemd gebruik ervan uit dat je met dieren kunt doen wat je wilt. Het is daarmee een zeer slecht voorbeeld voor kinderen en jongeren.”aldus Caring Vets.

Zie hier hun gehele statement