Aangifte van dierenmishandeling door Kallemooi Commissie en eigenaar haan

Woensdag 7 juni 2023 – Dierenbelangenorganisaties Comité Dierennoodhulp, House of Animals en dierenartsenvereniging Caring Vets hebben gisteren aangifte gedaan bij de Dierenpolitie in Amsterdam in verband met overtreding van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren door de Kallemooi Commissie van Schiermonnikoog en de eigenaar van de haan. Op zaterdagavond 27 mei 2023 werd door de Kallemooi Commissie een haan rond middernacht opgesloten in een mand, die vervolgens drie dagen lang aan een mast hing op 18 meter hoogte. De eigenaar van de haan was hiervan op de hoogte en greep niet in. Door heel dit gebeuren werd de haan ernstig zonder redelijk doel in zijn welzijn aangetast en werd de Wet dieren en het Besluit houders van dieren overtreden. Dierenartsenvereniging Caring Vets is een vereniging van dierenartsen die zich uitspreken over structurele schendingen van dierenwelzijn en zich inzetten voor een consequente professionele uitvoering van wetten en richtlijnen.

 

Bezwaarschrift ingediend tegen beslissing RVO om niet te handhaven 

Daarnaast hebben Comité Dierennoodhulp en House of Animals een bezwaarschrift ingediend tegen de beslissing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op hun gezamenlijk handhavingsverzoek om niet te gaan handhaven.

Het excuus dat de RVO gebruikte om niet te handhaven is dat het verblijf van de haan in de mand slechts voor korte duur was. De dierenorganisaties zijn echter van mening dat drie dagen opsluiting in een mand, geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen en in isolement zitten een lange periode is. Vooral omdat dit geen redelijk doel heeft. Drie dagen kan voor een opgesloten dier oneindig lang duren en veel stress en angst opleveren.

Het andere argument van de RVO is dat door een dierenarts van Schiermonnikoog het welzijn en gezondheid van de haan geborgd is tijdens het evenement. De dierenorganisaties bestrijden dit want het welzijn van de haan is alleen al door de opsluiting in een mand niet geborgd. De door de RVO opgelegde maatregelen als een waterdispender en voer zijn slechts bedoeld om de haan niet dood te laten gaan. Ook aan de webcam heeft de haan zelf helemaal niets; de dierenarts die 2 keer per dag de beelden bekijkt kan alleen zien of de haan nog leeft. De hoeveelheid angst en stress die de haan door dit evenement ondergaat kan een dierenarts niet zien door een webcam. Het staat buiten kijf dat deze opsluiting in de mand voor de haan, weggehaald van zijn hennen, niet anders dan behoorlijk wat angst en stress opleverde gedurende drie dagen. Dieren hebben net als mensen verschillende manieren om daarop te reageren, een manier daarvan is bijvoorbeeld apathie.

De dierenorganisaties zijn ontsteld dat een rijksoverheid instantie als de RVO bovengenoemde maatregelen waarmee de wet nog altijd wordt overtreden heeft opgesteld, terwijl zij juist voor de naleving van de Wet dieren hoort te staan. Teleurstellend is het bovendien dat de RVO op geen enkele manier, het feit dat er een heel verkeerd voorbeeld wordt gegeven over hoe om te gaan met dieren, heeft meegewogen in haar beslissing om niet te handhaven. Dat je voor vermaak maar met een dier mag doen wat je wilt. ​ Dit is aanstootgevend en een aantasting van de zedelijkheid.

“Het past niet meer in deze tijd om een dier voor een traditie zo te misbruiken. Bovendien is het ook geheel onnodig, er zijn voldoende alternatieven om dit feest zonder dierenleed op een leuke manier door te laten gaan”, aldus Sandra van de Werd namens de dierenorganisaties.