Beroepsschrift ingediend bij Rechtbank Noord Nederland over misbruik haan Schiermonnikoog

Op 23 oktober heeft Comité Dierennoodhulp een beroepsschrift ingediend bij de Rechtbank Noord Nederland tegen het besluit van de commissie bezwaarschriften over ons bezwaarschrift tegen de verleende evenementenvergunning aan Stichting Folkloristisch Pinksterfeest. Wij zijn het niet eens met het advies van de commissie bezwaarschriften en de argumentatie daarachter om onze bezwaren ongegrond te verklaren. Wij hebben in ons beroepsschrift aan de rechtbank Noord Nederland verzocht om onze zaak te behandelen tijdens een openbare hoorzitting en deze zitting zodanig voor Pinksteren 2019 (8 juni 2019) in te plannen, zodat er voor alle partijen op dat moment duidelijkheid komt over het wel of niet wettelijk toegestaan gebruik van een haan tijdens het Pinksterevenement op Schiermonnikoog.

 

Historie

Op 15 mei 2018 heeft de burgemeester van Schiermonnikoog een evenementenvergunning verleend voor het houden van Pinksteractiviteiten van 19 tot en met 22 mei 2018. Eén van deze activiteiten betreft het omhoogkantelen van een haan in een rieten mand op 19 mei en het dier daar tot 22 mei laten zitten.

Op 17 mei 2018 hebben wij bezwaar aangetekend tegen deze evenementenvergunning voor wat betreft de activiteit met de haan, welbekend als ‘de haan van Kallemooi’.

Dit bezwaarschrift is behandeld in de vergadering van de commissie bezwaarschriften op 13 juli 2018 waar Karen Soeters ons vertegenwoordigde. De commissie heeft geadviseerd om de bezwaren ongegrond te verklaren en de burgemeester heeft dit advies overgenomen in het besluit.