Brandbrief aan Vaste commissie LNV: Gun olifant Buba een leven als olifant

 

30 november 2020

 

Geachte commissieleden,

Morgen stemt u of olifant Buba een permanente verblijfsvergunning moet krijgen waardoor ze bij circus Freiwald kan blijven. Wij vragen u voordat u hierover uw stem uit brengt de volgende overwegingen mee te nemen:

  1. Volgens de Wet dieren hebben dieren recht om zich natuurlijk te kunnen gedragen. De omstandigheden waaronder Buba in het circus moet verblijven doen daar geen recht aan.
  2. Ook volgens de Wet dieren hoort de overheid bij besluitvorming en het opstellen van regels rekening te houden met de intrinsieke waarde van het dier. Het welzijn van Buba dient voorop te staan, niet dat van de eigenaren die aan Buba gehecht zijn.
  3. Buba kan wel 70 jaar oud worden. Bij een generaal pardon en permanente huisvesting bij circus Freiwald betekent dit dat zij nog zo’n 25 jaar van hot naar her meegesleept en gebruikt als attractie zal worden. Hoe kunt u dit verantwoorden ten opzichte van het verbod voor het houden van wilde dieren in circussen dat 5 jaar geleden in ging?
  4. In de Telegraaf van 27 november, zie https://www.telegraaf.nl/nieuws/1363128723/buba-mag-blijven, omschrijft het circus zichzelf opeens als opvang en verwacht zij van het ministerie 70.000 euro per jaar ondersteuning voor de verzorging van Buba. Het circus geeft zelf te kennen de verzorgingskosten niet meer op te kunnen brengen.
  5. Een andere manier die het circus ziet (zie het artikel in de Telegraaf) om zelf bij te dragen in de verzorgingskosten is omdat Buba de laatste circusolifant in Nederland is om een educatief excursieprogramma op te zetten voor bijvoorbeeld scholen en ouderen waarbij Buba geen kunstjes vertoont. Dit staat lijnrecht tegenover het verbod van wilde dieren in circussen. Het gaat er niet alleen om dat wilde dieren geen kunstjes mogen doen in een circus, het gaat er ook om dat wilde dieren niet thuis horen in een circus omdat een circus niet aan de behoeften van het wilde dier kan voorzien.
  6. In de afgelopen 5 jaar heeft circus Freiwald telkens laten zien dat zij zich niet hield aan de eis dat Buba niet als attractie getoond mocht worden aan het publiek. Hoe wilt u dat in de toekomst gaan handhaven?
  7. Voor Buba is er een kans op een beter, rijker leven als olifant en perspectief op leven met soortgenoten in Elephant Haven. Buba kan in Elephant Haven separaat gehouden worden, met uitloop naar een eigen buitenterrein. Elephant Haven heeft aangeboden om Buba, in aanwezigheid van circusdirecteur Freiwald, stap voor stap te laten wennen aan de nieuwe omgeving en situatie. Een gouden kans voor Buba en circusdirecteur Freiwald.
  8. Wij geloven dat de familie Freiwald aan Buba gehecht is. Maar bij houden van hoort ook loslaten als dat beter is voor het dier. Buba is geen mens, maar een getraumatiseerde olifant die in de opvang naast specialistische zorg, enorm veel ruimte, goede voeding en veterinaire zorg kan krijgen.
  9. Er wordt dikwijls door diereigenaren, zoals ook in dit geval door circus Freiwald, geclaimd dat hun dier nooit meer met soortgenoten overweg zal kunnen. In de praktijk van dierenopvangen ziet men vaak het omgekeerde. In veel gevallen blijken dieren onder professionele begeleiding, weer een mooi en verrijkt leven kunnen hebben met soortgenoten.
  10. Een generaal pardon voor een permanente verblijfsvergunning wordt normaal gegeven aan mensen als ze in hun land van oorsprong geen kans hebben. Dit is naar ons weten nooit gegeven om een slechte situatie in stand te houden. Bij olifant Buba zal dat het geval zijn wanneer zij een permanente verblijfsvergunning krijgt.

Wij hopen dat u Buba het leven gunt waar zij recht op heeft, namelijk dat zij eindelijk mag leven als olifant. Wij hopen dat u dit in uw stemgedrag zal meenemen.

In afwachting van uw reactie,

 

Sandra van de Werd

Comité Dierennoodhulp

 

Hans Bouma

Dierenrechten Alliantie

 

Chantal het Hart

Animal Earth

 

Alex Romijn

Bite Back

 

Adrie van Steijn

Diervriendelijk Nederland

 

Iris van Heeswijk

Veggie Squad

 

Bep de Boer

Rechten vooral wat leeft

 

Hanno Berger

Stichting Dierennood