Brandbrief aan Vaste commissie LNV: het preventief ruimen moet stoppen

6 november 2020 – Comité Dierennoodhulp heeft samen met Levende Have, Animal Earth, Diervriendelijk Nederland en Rechten voor al wat leeft een brandbrief gestuurd naar de leden van de Vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in verband met de 115.000 jonge leghennen die op 6 november onder toezicht van de NVWA preventief vergast werden. De vijf dierenbelangenorganisaties willen dat het preventief ruimen stopt en dat minister Schouten zich aan haar in 2018 aan de Tweede Kamer gemaakte afspraak houdt om niet automatisch preventief meer te gaan ruimen binnen een straal van 1 kilometer rond een besmet bedrijf. Het vogelgriepvirus vormt op dit moment geen bedreiging voor de mens. Dit in tegenstelling tot corona waarbij de nertsenbedrijven ook niet preventief worden geruimd. Met in achtneming van voldoende hygiënische maatregelen had er bij het bedrijf dat vandaag preventief geruimd wordt net zoals bij de andere 6 pluimveebedrijven in Puiflijk monsters afgenomen kunnen worden om te onderzoeken op vogelgriep.

115.000 levens worden vandaag op een pijnlijke manier opgeruimd alsof ze er op geen enkele manier toe doen. De dierenorganisaties vinden deze actie naast zeer dieronvriendelijk ook onbegrijpelijk omdat de overheid zich niet aan haar eigen afspraak houdt. Dit doodmaken dient geen enkel redelijk doel.

Overtreding Wet dieren: miljoenen dieren onnodig gedood 

De minister kwam destijds tot deze afspraak omdat het ministerie door de opgedane ervaring van voorgaande jaren het minder nodig achtte om dieren preventief te ruimen en omdat de Europese bestrijdingsrichtlijn daar de ruimte voor bied. Wat betekent dat er in de jaren voor 2018 een paar miljoen dieren onnodig zijn gedood!

Met het preventief ruimen overtreed de overheid de Wet dieren, omdat zij geen rekening houdt met de intrinsieke waarde van de 115.000 kippen en zonder redelijk doel hen in hun gezondheid en welzijn benadeeld. Dat het preventief ruimen geen redelijk doel dient, blijkt alleen al uit het feit dat het niet werkt. Ondanks het preventief ruimen, dook in 2016 en 2017 de vogelgriep telkens weer in een ander deel van het land op. Uit onderzoek naar de preventief geruimde dieren bleek keer op keer dat zij geen vogelgriep hadden. De intensieve veehouderij, met haar overvolle stallen en voor de dieren, maar ook voor mensen, ongezonde leefomstandigheden, is een van de oorzaken van de uitbraak en verspreiding van de hoog pathogene vogelgriep. Het is bekend dat dieren die onder stressvolle omstandigheden leven een groot risico hebben om ziek worden.