Comité Dierennoodhulp strijdt tegen broedmachines Artis

Op  3 oktober aanstaande, een dag voor dierendag,  komt in de commissie Wonen en bouwen (aanvang 9 uur ’s morgens) van de gemeente Amsterdam onderstaand onderwerp aan de orde. Comité Dierennoodhulp zal inspreken en ook Partij voor de dieren zal vragen hierover stellen. Comité Dierennoodhulp vind het onbegrijpelijk dat wethouder Laurens Ivens, die dierenwelzijn belangrijk zegt te vinden, in zijn reactie op onderstaande brief schrijft dat het college niet in gesprek zal gaan met Artis over het uitbroeden van kuikens. In de reactie van het college laat hij weten dat het college ervan uit gaat dat het uitbroeden uit oogpunt van dierenwelzijn een verantwoorde werkwijze is. Comité Dierennoodhulp vraagt zich af wat het op kunstmatige wijze uitbroeden van dieren en dus het bewust onthouden van een moeder, enkel alleen om als attractie te dienen, en de dieren daarna te doden, te maken heeft met verantwoord dierenwelzijn? Misschien moet de gemeente zich eens bezinnen over wat dierenwelzijn nu eigenlijk is. Artis heeft eerder aangegeven om te zorgen voor zo min mogelijk surplus dieren. Maar door eieren uit te laten broeden in een broedmachine ter vermaak om de dieren daarna te vergassen of dood te smijten houdt men zich niet aan deze afspraak. Artis gebruikt het argument dat de kuikens als voedsel dienen. Maar er zijn al meer dan 30 miljoen kuikens uit de industrie die als voedsel voor de dieren in Artis dienen. De kuikens die door Artis worden uitgebroed zijn daardoor alleen maar extra kuikens die het leven geheel onnodig moeten laten. Bovendien geeft Artis hiermee een heel verkeerd voorbeeld: om het wonder van leven aan kinderen te laten zien hoor je dieren niet zo te misbruiken. Dieren zijn geen speelgoed. Men zou er niet aan denken om dit met kittens en pups te doen. Er zijn voldoende alternatieven die bovendien nog veel leerzamer zijn: men kan bijvoorbeeld een film laten zien hoe een moederkloek de eieren uitbroed, met de kuikens communiceert terwijl ze nog in het ei zitten en de de kuikens opvoed. Ook de Partij voor de dieren Amsterdam zal vragen hierover stellen tijdens de vergadering en zal ook over de subsidie die de gemeente aan Artis wil geven en het dierenleed in Artis vragen stellen. Hierbij info over de vergadering: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/530701/Raadscommissie%20Wonen%20en%20Bouwen%2003-10-2018 Wij hopen dat u aandacht hieraan wilt besteden.

https://www.at5.nl/artikelen/186919/comite-dierennoodhulp-strijdt-tegen-broedmachines-artis-kuikens-worden-doodgesmeten