Daders die dieren als ‘geintje’ dumpten in tuin van bruidspaar in Ede worden vervolgd 

 25 april 2023 – Wat vooraf ging: Op 7 juli 2021 werden door een vriendengroep van een bruidspaar dat woonachtig is in Ede 12 kleine hanenkuikentjes (net zo groot als een ei), 10 jonge zeer kleine haantjes en 10 middelgrote kippen gedumpt als ‘geintje’ in de tuin van het bruidspaar dat afwezig was. Ze werden daar aan hun lot overgelaten. Er was geen nachthok. De kuikentjes en jonge haantjes werden aangevallen door de oudere dieren. Hierdoor kwam een kuiken te overlijden en raakten 4 andere kuikens en twee jonge haantjes gewond. Op hun hoofd zaten grote pikwonden. Ook waren er dieren ziek; een aantal jonge haantjes had de besmettelijke ziekte het snot, was sloom, mager en had een met pus dicht gekleefd oog. De politie zorgde ervoor dat de dieren opgehaald werden door de plaatselijke dierenambulance die hen naar een tijdelijke opvang bracht. Comité Dierennoodhulp ving alle haantjes en hanenkuikens op omdat die anders gedood zouden worden. Ook deden Comité Dierennoodhulp en de Dierenrechten Alliantie aangifte bij de politie van dierenmishandeling, het zich ontdoen van een dier en het onthouden van de nodige zorg.  

De officier van justitie deelde in een brief van 3 mei 2022 aan Comité Dierennoodhulp mee  dat de beklaagden niet vervolgd zouden worden. Ter toelichting op deze beslissing beschreef de officier van justitie dat er sprake was van een ongepaste, uit de hand gelopen grap, maar dat er geen sprake is van een strafbaar feit dat vervolging vereist. Comité Dierennoodhulp vond dit onbegrijpelijk en ging daarover in beklag middels een artikel 12 procedure. Op 10 maart werd Comité Dierennoodhulp opgeroepen om haar klacht toe te lichten op een Zitting van de raadkamer. Ook twee van de daders werden toen gehoord door de rechter. Onlangs op 21 april 2023 werd de beslissing van het Hof hierover bekent: 

Oordeel van het hof 

Met de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat uit de stukken voldoende aanwijzingen zijn te putten voor een vervolging van beklaagden ter zake van dierenmishandeling. het zich ontdoen van dieren en het onthouden van de nodige zorg aan dieren. Er is immers niet slechts de aangifte van klaagster namens de twee stichtingen, maar er zijn ook de foto’s van de gewonde dieren en de facturen waaruit blijkt dat sommige dieren ziek waren en verzorging nodig hadden. Bovendien waren het deels kwetsbare jonge en pasgeboren dieren. Een vervolging van beklaagden ter zake van deze feiten is, gelet op de ernst daarvan, dan ook geïndiceerd. Daarnaast is het hof van oordeel dat er aanvullend onderzoek dient te worden verricht naar de identiteit van de andere personen uit de vriendengroep.

Uit het voorgaande volgt dat het beklag gegrond is. Er wordt beslist als volgt.

Beslissing  

Het hof:

Verklaart klaagster als privé persoon niet-ontvankelijk in haar beklag.

Beveelt dat door de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland een strafvervolging (eventueel in de vorm van een strafbeschikking) tegen de twee bij ons bekende daders zal worden ingesteld ter zake van de misdrijven omschreven in de artikelen 2.1 lid 1 en 2.2 lid 8 van de Wet Dieren en de overtreding van artikel 2.1 lid 6 van die wet. zaaknummer: K22/2 10556 4

Gelast dat door de officier van justitie een vordering als bedoeld in artikel 181 van het Wetboek van Strafvordering zal worden gedaan teneinde een nader onderzoek te doen verrichten.

Ten overvloede wijst het hof erop dat het onderzoek op grond van artikel 177 van het Wetboek van Strafvordering kan worden opgedragen aan de politie.

Comité Dierennoodhulp is erg blij met deze uitspraak waarin de Wet dieren gehandhaafd wordt zoals hij is bedoeld. Deze dieren hebben onnodig veel angst en stress moeten ondergaan en een aanzienlijk deel van hen heeft het hierdoor niet gered. Helaas worden er nog altijd veel zogenaamde grappen met dieren door mensen uitgehaald die ten koste van het welzijn van de dieren gaan. Comité Dierennoodhulp vindt het belangrijk dat dit soort  ‘grappen’ niet getolereerd worden en bestraft worden. Comité Dierennoodhulp deed om die reden onlangs ook aangifte tegen studenten van studentenvereniging Vindicat in Groningen omdat zij moedwillig en dus met voorbedachten rade twee ganzen gebruikt hebben om een grap mee uit halen onder eerste jaarstudenten.