Dierenorganisaties luiden door strenge vorst de noodklok voor buitendieren

10 februari 2021 – Comité Dierennoodhulp luid samen met Animal Earth, Ganzenbescherming Nederland, Akka’s Ganzenparadijs, Dierenrechten Alliantie, Fauna4Life, Rechten voor al wat leeft, Diervriendelijk Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Veganisme de noodklok voor de buitendieren. Door de aanhoudende strenge vorst kunnen veel dieren niet meer aan eten en drinkwater komen.  Een vogel kan tijdens een koude nacht 10 procent van zijn lichaamsgewicht verliezen. De samenwerkende dierenorganisaties hebben om die reden een brandbrief gestuurd naar de gemeenten en naar de provincies om hen te wijzen op hun zorgplicht voor de dieren. Het is noodzakelijk dat de gemeenten en provincies met spoed maatregelen treffen om de dieren deze koude periode door te helpen.

Zo dienen er wakken gemaakt te worden op de plekken waar de watervogels zich ophouden in grachten, kanalen, brede sloten en vijvers. Watervogels moeten zich verschillende keren per dag baden om vervolgens hun verenkleed in te vetten. Als dat niet mogelijk is, raakt hun verenkleed lek en zijn ze niet meer bestand tegen de kou. Gemeenten dienen voor voerplaatsen met granen, fruit en groente te zorgen. Indien er een voederverbod in een gemeente is, dient dit zolang deze vorstperiode duurt tijdelijk opgeheven te worden.

Aan zowel gemeenten als provincies is dringend verzocht om ervoor te zorgen dat het afschot in het kader van populatiebeheer of schadebestrijding tijdens deze extreem koude dagen gestaakt wordt. De dieren hebben het al zwaar genoeg en hebben alle energie nodig om in leven te blijven. Ze moeten nu met rust gelaten worden met zo min mogelijk verstoring. Drukke mensenmassa’s in het bos moeten om die reden ook voorkomen worden.

Gemeenten kunnen bovendien hun inwoners informeren hoe ze de dieren buiten het beste kunnen helpen. Ook is het belangrijk om hondenbaasjes te informeren dat zij in deze vorstperiode hun hond aangelijnd dienen te houden als ze in de buurt van watervogels en andere buitendieren komen zodat de al verzwakte dieren niet nog eens opgejaagd worden.

Ook brandbrief naar Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Free Nature 

Vanwege het afschot in het kader van populatiebeheer en schadebestrijding tijdens deze strenge vorst in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben beide organisaties ook een brandbrief ontvangen. In de brandbrief is tevens dringend verzocht om de in de natuurgebieden gehouden dieren zoals o.a. Schotse Hooglanders, konikpaarden en waterbuffels (met het voornaamste doel om het gebied te begrazen) tijdens strenge vorst dagelijks bij te voeren en van drinkwater te voorzien.  Ook Free Nature, die overal in het land in natuurgebieden gehouden dieren heeft ingezet als levende graasmachines en waarvan een deel eindigt bij de slacht en wordt verkocht als zogenaamd wildernisvlees, heeft een brandbrief ontvangen in verband met hun zorgplicht voor deze dieren tijdens de strenge vorst.