Dierenorganisaties willen verbod in 2021 op vergassen van hanenkuikens

Comité Dierennoodhulp heeft samen met Animal Rights, Een DIER Een VRIEND en Rechten voor al wat leeft een brandbrief  gestuurd naar premier Rutte en de vaste commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In de brandbrief verzoeken zij de premier en de vaste commissie van LNV dringend om er zorg voor te dragen dat er in 2021 in navolging van Frankrijk en Zwitserland een verbod komt op het vergassen van hanenkuikens op de Nederlandse broederijen. In ons land worden jaarlijks ruim 40 miljoen kuikens binnen 24 uur, nadat ze met veel moeite uit het ei zijn gekropen, vergast omdat het haantjes zijn en daardoor niet nuttig zijn voor de eierindustrie. Volgens de dierenorganisaties zijn het er mogelijk nog vele miljoenen meer vanwege de leghennenkuikens die geëxporteerd worden. Deze miljoenen haantjes laat men geboren worden enkel om ze te vergassen, terwijl er nu de techniek bestaat om al in een vroeg stadium in het ei te kunnen zien of de embryo een hen of haantje gaat worden.

 

Overheid geen koploper in dierenwelzijn

Regering en boeren beweren altijd koploper te zijn als het gaat om dierenwelzijn. Helaas loopt Nederland  hier op andere landen achter. Supermarktketen Jumbo heeft hiertoe zelf al de eerste stap gezet en is een samenwerking aangegaan met het Duitse bedrijf Respeggt. Dit bedrijf heeft een techniek ontwikkeld waar je al heel vroeg in het ei het geslacht kunt bepalen. Eind maart liggen deze eieren in de schappen van de Jumbo. De grote supermarktketen Rewe die verspreid zit over heel Duitsland is in 2018 al begonnen met de overstap op het verkopen van eieren zonder het doden van hanenkuikens.

Verbod vergassen in verband met intrinsieke waarde hanenkuikens

Volgens de Wet dieren hoort bij het opstellen van regels en het nemen van besluiten door de overheid ten volle rekening gehouden te worden met de gevolgen die deze regels of besluiten hebben voor de intrinsieke waarde van het dier, onverminderd andere gerechtvaardigde belangen. Daarbij wordt er in elk geval in voorzien dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de dieren redelijkerwijs behoeven is verzekerd. De dierenorganisaties willen dat de overheid zich aan deze wet houdt en vinden een verbod op zijn plaats omdat deze inbreuk op de integriteit en op de intrinsieke waarde van ruim 40 miljoen hanenkuikens jaarlijks nu voorkomen kan worden.

De dierenorganisaties benadrukken dat dit verbod niet het ernstige  leed van de leghennen in de eierindustrie zal doen verminderen. Maar hun kuikenbroertjes wordt in ieder geval wel een respectloze dood bespaard.