Dierenorganisaties willen verbod op offeren van dieren

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2460153/offeren-van-dieren-moet-verboden-worden

 

Verandering in grondwet artikel 6 Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging noodzakelijk

21 augustus 2018 – Comité Dierennoodhulp, Rechten voor al wat leeft, Een DIER Een VRIEND en stichting Dierennood willen dat er een verbod komt op het offeren van dieren. Ook willen zij dat er een toevoeging komt in de Grondwet bij artikel 6: “Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging”,  omdat er iets zeer essentieels ontbreekt, nl.: dat geen enkel levend wezen met bewustzijn en gevoel, dus niet alleen de mens, ook het dier, in naam van de godsdienst leed mag worden berokkend. “Het offeren van dieren berust op een wreed eeuwenoud godsdienstig verhaal dat niet meer past bij deze tijd. Vrijheid van godsdienst is prima maar mag nooit ten koste van mensen of andere diersoorten gaan die een eigen intrinsieke waarde hebben, kunnen voelen en lijden.” aldus Sandra van de Werd namens de samenwerkende dierenorganisaties. De dierenorganisaties zijn van mening dat er daarom een verbod  moet komen op het offeren en misbruiken van dieren voor geloof, tradities en vermaak. Dat geldt voor het offerfeest, maar ook voor het kipslingeren dat orthodoxe joden tijdens Jom Kippoer doen en voor het doden van dieren door voodoo aanhangers. En het geldt net zo goed ook voor tradities als bijvoorbeeld stierenvechten en ganstrekken.

Eerder hebben de dierenorganisaties naar ruim dertig moslimorganisaties, die aangesloten zijn bij het  contactorgaan Moslims en Overheid een oproep gezonden middels een videoboodschap (zowel in het Nederlands https://www.youtube.com/watch?v=TbM8PGUMb3Q   als in het als in het Arabisch https://youtu.be/E5xZpA9g6rM  als in Turks https://youtu.be/LiPYAZXucVg en Engels https://youtu.be/jeT4TczO5xU) op You Tube, om op het offerfeest in plaats van een dier te slachten geld te offeren. Door geld te offeren kunnen mensen en ook dieren in nood voorzien worden van plantaardig voedsel en hulpgoederen en hoeven geen onschuldige dieren worden gedood. Wanneer moslims in Nederland al een schaap of een geit hebben besteld, wordt hun in overweging gegeven het leven van dit dier te sparen. De dierenorganisaties bieden aan om het schaap of de geit op hun kosten op te vangen en te herplaatsen op een plek waar het oud kan worden en een goed leven krijgt. Helaas is hier tot nu toe in de afgelopen jaren geen enkel respons opgekomen. Er lijkt, als het om geloof en tradities, gaat geen discussie mogelijk te zijn of we dieren op deze manier hiervoor wel mogen gebruiken. Het zal daarom de overheid moeten zijn die het offeren en misbruiken van dieren voor geloof, tradities en vermaak gaat verbieden.