Geredde dieren uit dierenwinkel Huisdier Gigant naar Akka’s Ganzenparadijs

Comité Dierennoodhulp is heel erg blij dat naar aanleiding van de klacht en verzoek tot handhaving die zij samen met Akka’s Ganzenparadijs eind juni indiende bij de dierenpolitie over de slechte huisvesting van dieren in dierenwinkel De Huisdier Gigant in Beek (Limburg) er begin juli 200 dieren inbeslaggenomen werden vanwege zeer slechte huisvesting en onbehandelde ziekte. Omdat de dieren erg ziek waren verbleven ze lange tijd in de opslag en overleden er uiteindelijk 46 dieren. Omdat de dieren door toedoen van ons handhavingsverzoek in beslag genomen waren, maakten wij ons ernstige zorgen om hun lot. Bij inbeslaggenomen dieren kijkt de afdeling inbeslaggenomen goederen van de RVO normaliter slechts naar waar zij voor bedoeld waren en zo kunnen ganzen, hanen en hennen makkelijk eindigen bij een poelier of handelaar. We zijn daarom heel erg blij dat de dieren uiteindelijk van de RVO naar Akka’s Ganzenparadijs mochten gaan.

Op 28 augustus was het eindelijk zover: 113 hennen en hanen, 29 Japanse kwartels, 6 sierduiven en 3 jonge ganzen, kwamen aan bij Akka’s Ganzenparadijs om een nieuw leven tegemoet te gaan. Het is prachtig om te zien hoe de gansjes, die eerder in de dierenwinkel onder dieronwaardige omstandigheden gehuisvest zaten in een veel te kleine draadgazen kooi, nu al parmantig over het erf wandelen. Toch maken we ons ook nog zorgen, want alle dieren zijn nog erg mager en zwak.

Steun deze geredde dieren

De verzorging van deze dieren brengt naast extra zorgen, ook extra veel kosten met zich mee. Zeker als het gaat om medische verzorging voor deze nog zwakke dieren. Comité Dierennoodhulp zal deze dieren steunen met een gift van 250 euro en zij hoopt dat andere dierenliefhebbers willen helpen door ook een bedrag over te maken voor de verzorging van de uit deze vreselijke dierenwinkel geredde dieren. Ieder bedrag is welkom, hoe klein ook. Je kunt dat overmaken op NL69 TRIO 0784 7932 04 ten name van St. Akka’s Ganzenparadijs o.v.v. hulp voor geredde dieren uit dierenwinkel Beek. Alvast heel erg bedankt namens deze geredde dieren!

Heb jij een plek?
En heb jij een mooie plek te bieden voor een paar van deze geredde kwartels, hennen, hanen of ganzen, dan hoort Akka’s Ganzenparadijs dat graag. Stuur een gemotiveerde mail naar info@ganzenparadijs.nl en beschrijf wat je de dieren als leefruimte te bieden hebt.