Hennen, hanen en kuikens op industrieterrein in Rotterdam gered uit handen van Duke Faunabeheer

Comité Dierennoodhulp kreeg donderdagochtend 24 september een verontrustend telefoontje van Zwerfkip & Zo. In Rotterdam was Duke Faunabeheer (een van de grootste dierenmishandelaars en dierendoders van ons land) bezig de hennen, hanen en kuikens weg te vangen op het industrieterrein rondom het Boterdiep. We zijn toen gelijk in actie over gegaan. Zwerfkip & Zo is er met een bus heen gereden. Comité Dierennoodhulp nam contact op met de gemeente, GroenLinks Rotterdam, de beleidsadviseur van de wethouder, Partij voor de dieren, de pers en collega dierenorganisaties zoals Animal Rights NL. Hierdoor en door de bemoeienis van GroenLinks kregen we het voor elkaar dat de hennen, hanen en kuikens overgedragen werden aan Zwerfkip & Zo en dat Duke Faunabeheer moest stoppen met vangen.

Deze 62 dieren waren anders wreed gedood. Dat Duke Fauna Beheer het niet nauw neemt met dierenwelzijn blijkt wel uit het feit dat ook de kuikens tussen de volwassen hanen en hennen in een krat waren gepropt. Een kuiken is door vertrapping dood gegaan.

Met de gemeente werd afgesproken dat er de week erna  eerst een gesprek plaats zou vinden tussen de dierenorganisaties, de gemeente en een vertegenwoordiger van de bedrijven. Tot die tijd mocht er niet gevangen worden door Duke Faunabeheer.

Inmiddels heeft dit gesprek plaatsgevonden. Uit het gesprek bleek dat de gemeente het met ons eens is dat ook deze gedumpte dieren recht hebben op een goede herplaatsing en een mooi leven en dat dit de voorkeur verdient. De gemeente gaat om die reden contact opnemen met Akka’s Ganzenparadijs  en heeft ons beloofd ons op de hoogte te houden over wanneer de circa 100 dieren die nog op het industrieterrein verblijven gevangen worden en naar de opvang gebracht worden. Ook heeft de gemeente ons laten weten dat zij zich gaat beraden hoe zij in de toekomst op een diervriendelijke manier met dieren die overlast veroorzaken het beste kan omgaan.

Belangrijk is dat wanneer alle kippen op het industrieterrein zijn weggevangen de gemeente en de bedrijven op het industrieterrein en voor gaan zorgen dat het in de toekomst niet opnieuw uit de hand loopt. Dieren die gedumpt worden dienen onmiddellijk gevangen te worden en naar een opvang worden gebracht zodat er goed voor hen gezorgd kan worden en de dieren zich niet vermenigvuldigen.

De volwassen kippen op het industrieterrein hadden allemaal last van kalkpoten.