Hoger beroep haan Schiermonnikoog

Op maandagmiddag 2 december vond het hoger beroep van Comité Dierennoodhulp plaats bij de Raad van State in Den Haag tegen het besluit van de rechtbank Groningen van 26 maart 2019 m.b.t. het verlenen van de evenementenvergunning door Groen Links burgermeester Ineke van Gent aan Stichting Folkloristisch Pinksterfeest Schiermonnikoog vanwege het gebruik van een haan voor het Kallemooifeest tijdens Pinksteren.

Volgens de uitspraak van de rechter zou er door uitvoering te geven aan de in 2015 opgelegde maatregelen van de RVO, namelijk door de  haan te voorzien van voedsel en water, te laten onderzoeken door een dierenarts en hem te monitoren met een camera, geen sprake zijn van dierenmishandeling. Echter, fysiek en fysiologisch ongerief, het risico op pijn, verwonding en ziektes, angst, chronische stress en beperking van het natuurlijk gedrag wordt door het meegeven van water en voedsel niet voorkomen en ook de geplaatste camera maakt dit niet anders. Zeer kwalijk is het dat de rechtbank in haar oordeel alleen in gaat op het onderdeel pijn en letsel en stelt dat dat niet aan de orde is. “Mishandeling is echter niet alleen maar een dier schoppen en slaan. Mishandeling is ook een dier geestelijk veel angst en stress bezorgen en in zijn welzijn benadelen zonder redelijk doel en daarvan is hier wel degelijk sprake. Het dier weet immers al die tijd niet wat er met hem gebeuren gaat. Als men dit zelfde met een hond of kat zou doen zou er gelijk handhavend worden opgetreden.” aldus Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp. Comité Dierennoodhulp vind het stuitend dat een rechter de Wet dieren die er is om dieren te beschermen niet naleeft en dit middeleeuwse dierenmisbruik dat bovendien ook nog eens volkomen nutteloos is, toestaat. De rechter erkent niet de intrinsieke waarde van de haan waar men rekening mee dient te houden volgens de Wet dieren en ook erkent zij niet het Besluit houders van dieren waarin heel duidelijk staat dat een dier voldoende ruimte moet worden gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften. Daarbij heeft de rechter in haar uitspraak het verkeerde voorbeeld dat hiermee gegeven wordt aan mensen om zo respectloos met een dier om te gaan, al helemaal niet meegewogen. Comité Dierennoodhulp  geeft de strijd niet op en zal net zo lang doorgaan totdat dit walgelijke en volstrekt nutteloze dierenmisbruik voor deze traditie,  ophoud te bestaan en het Pinksterfeest op Schiermonnikoog gewoon een mooi en diervriendelijk feest is.

Opgelegde beschamende maatregelen van RVO worden na 2015 niet eens gecontroleerd

De RVO heeft in 2015 aan de Kallemooi commissie een aantal minimale maatregelen opgelegd waaronder het maken van o.a. filmbeelden en een dierenartsrapportage van de haan gedurende zijn verblijf in de mand om zo zijn gezondheidstoestand door de LID te kunnen laten controleren. Comité Dierennoodhulp heeft in het afgelopen jaar diverse Wob verzoeken ingediend zowel bij de gemeente Schiermonnikoog als bij de RVO en de LID (Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming) gedaan om de gemaakte filmbeelden en de dierenartsrapportage en het advies van de LID in handen te krijgen om deze met deskundigen te kunnen beoordelen. De gemeente Schiermonnikoog gaf aan deze niet te bezitten, dit terwijl zij aan de Caring Vets (groep van 130 dierenartsen) eerder aanbood de dierenartsrapportages in te zien en de beelden te komen bekijken. Ook de Kallemooi commissie reageerde niet op de verzoeken van Comité Dierennoodhulp om de gemaakte beelden te mogen bekijken. Na heel lang wachten op het besluit van de RVO op ons Wob verzoek, bleek de RVO slechts in het bezit te zijn van enkele brieven betreffende het jaar 2015. Van de daar op een volgende jaren was geen document te vinden. Het Comité vindt het onvoorstelbaar dat de RVO deze beschamende minimale opgelegde maatregelen niet eens controleerde; maatregelen waar de burgemeester en de kallemooi commissie zich telkens achter verschuilen en doen overkomen alsof het jaarlijks gecontroleerd wordt. Terwijl deze beschamende voorwaarden van de RVO slechts gesteld zijn om te voorkomen dat het dier niet van de honger en dorst tijdens het evenement het loodje zou leggen. Comité Dierennoodhulp is van mening dat zowel de Wet dieren als het Besluit houders van dieren worden overtreden ondanks deze door RVO opgelegde maatregelen.

Dierenorganisaties en dierenartsen in opstand tegen misbruiken van haan voor traditie

Jarenlang houd dit geheel onnodig misbruiken van een haan voor het Kallemooifeest de gemoederen flink bezig. Zo schreef de Dierencoalitie, een samenwerkingsverband van 14 dierenorganisaties en met rond de half miljoen leden, vorig jaar tevergeefs een brief aan burgemeester Ineke van Gent, zie https://www.dierencoalitie.nl/open-brief-aan-ineke-van-gent-over-het-gebruik-van-een-haan-in-kallemooi/  Ook de Caring Vets, een groep van ruim 130 dierenartsen die zich vanuit hun professie inzetten om het welzijn van dieren te verbeteren, stuurden tevergeefs een brief naar Ineke van Gent, zie https://www.caringvets.nl/dierenwelzijn-nieuws/reactie-op-kallemooi/ met daarin het verzoek haar toestemming voor het gebruik van de haan te herzien. De Caring Vets zijn van mening dat het gebruik van een haan ter vermaak tijdens het feest van Kallemooi een ernstige aantasting van het welzijn van het dier is en daarom onaanvaardbaar en in strijd met de wet.