Inzamelingsactie voor de geredde hanen en hennen uit Middelburg

Vrijdag 24 juli 2020 zijn er 42 gedumpte hanen en 21 gedumpte hennen op het industrieterrein Arnestein in Middelburg op diervriendelijke wijze weggevangen. Deze vangactie was een gezamenlijk initiatief van Comité Dierennoodhulp, Akka’s Ganzenparadijs en Animal Rights. De gevangen hanen zijn naar Akka’s Ganzenparadijs gebracht waar ze hun leven onder goede verzorging mogen uitleven. De gevangen hennen zullen vanuit deze opvang zorgvuldig herplaatst worden.

Eerder bereikten deze gedumpte dieren het landelijke nieuws omdat een bewoner van het industrieterrein de situatie zat was en een advertentie plaatste op Zeelandnet om ze gratis te komen vangen. Hierdoor viel een deel van de dieren in slechte handen. Om te voorkomen dat er nog meer van deze dieren hierdoor in slechte handen of in de pan zouden belanden sloegen Comité Dierennoodhulp, Animal Rights en Akka’s Ganzenparadijs snel de handen ineen. De dierenorganisaties kwamen met een diervriendelijke oplossing en de advertentie werd weggehaald. Ook de gemeente werd aangeschreven en een gesprek met hen over hoe dit massaal dumpen in de toekomst te voorkomen is volgt eind augustus.

Het levenslang opvangen en verzorgen van deze hanen in Akka’s Ganzenparadijs kost veel geld. Wij houden daarom een gezamenlijke  inzamelingsactie voor de verzorging van deze hanen. Dierenvrienden kunnen een donatie direct overmaken via https://www.comitedierennoodhulp.nl/doneer-2/ of op Triodos Bank NL40 TRIO 0254 7146 25 (BIC: TRIONL2U), ten name van Comité Dierennoodhulp onder vermelding van ‘hanen Middelburg’. Iedere gift, hoe klein ook, is welkom!

Het dumpen van dieren is dierenmishandeling en strafbaar volgens de Wet dieren. Met veel gedumpte dieren loopt het niet goed af. Vaak worden ze door een hond of ander roofdier gegrepen of komen onder een auto. Of creperen langzaam door honger, dorst en ziekte. Gemeenten hebben een wettelijke plicht voor de opvang van zwerfdieren en daar horen gedumpte hennen en hanen ook toe. Deze dieren kunnen er immers ook niets aan doen dat zij het slachtoffer geworden zijn van een eigenaar die zich moedwillig van hen heeft ontdaan. Camerabewaking, waarschuwingsborden, aangifte doen en de gedumpte dieren gelijk wegvangen en onderbrengen bij een diervriendelijke opvang zijn zaken die het massaal dumpen van dieren kunnen voorkomen.

 

Daarnaast dient er door de gemeente voorlichting gegeven te worden en is het belangrijk dat er een mentaliteitsverandering onder kippenhouders plaats gaat vinden. Het dumpen van de hanen is het gevolg van het ongebreideld fokken en het voor de leuk uitbroeden van eieren. Meer dan de helft van de kuikens die uit de eieren komt is haan en ongewenst. De dierenorganisaties zijn van mening dat als je een dier geboren laat worden, het dier ook recht heeft op zijn of haar leven en je de verantwoording daarvoor hebt, ongeacht het geslacht van het dier.