Laat van illegale slacht geredde schapen leven!

 

20 augustus 2018 – Comité Dierennoodhulp heeft in verband met het offerfeest, dat op dinsdag 21 augustus door moslims gevierd gaat worden, aan de NVWA, de Dierenpolitie en de RVO haar hulp aangeboden om de van de illegale thuisslacht geredde dieren te herplaatsen (zie hulpaanbod onderaan persbericht). De NVWA heeft op het hulpaanbod tot nu toe niet gereageerd. Comité Dierennoodhulp wil op deze manier voorkomen dat de geredde dieren alsnog naar de slacht gaan of vernietigd worden. De geredde schapen en geiten zijn welkom in diverse opvangen en mogen daar oud worden en zullen niet in de voedselketen terecht komen. De Dierenpolitie heeft het Comité laten weten dat het beleid hieromtrent niet bij hen ligt, maar bij de NVWA. De NVWA liet vorig jaar twee van de illegale slacht geredde schapen vernietigen in het slachthuis, enkel omdat hun oormerken waren afgeknipt (zie link twitterbericht onderaan persbericht). Comité Dierennoodhulp wil voorkomen dat dit nogmaals gebeurt en vindt dat deze dieren al genoeg hebben meegemaakt en een beter lot verdienen. De politie heeft onlangs van de NVWA  een brief gekregen met informatie over het offerfeest en het op te volgen handhavingsbeleid. Door de inhoud van deze brief hebben de dierenorganisaties weinig vertrouwen in een goede afloop voor geredde dieren. In plaats van inbeslagname bij deze forse overtreding van illegaal zonder verdoving doden, wordt de politie aangeraden om de nog levende dieren naar het slachthuis te begeleiden en bij het ontbreken van een oormerk dient de politie contact op te nemen met de NVWA. Ook staat er in de brief dat er eventueel tot strafvervolging over kan worden gegaan. Het woord ‘eventueel’ is hier volkomen misplaatst omdat het om zware dierenmishandeling en overtreding van de wet gaat. Er zou logischerwijs dan altijd strafvervolging moeten worden ingezet. Op deze manier komt de overtreder er wel erg makkelijk van af.

Comité Dierennoodhulp hoopt dat de NVWA alsnog contact met haar opneemt en dat het de dieren die van het offerfeest gered zijn gegund wordt dat zij op een plek komen waar zij oud mogen worden. Dat dieren soms geen oormerken hebben is geen reden om ze dan maar te vernietigen. Op het internet zijn genoeg voorbeelden van dieren te vinden, waaronder schapen en geiten, die aangetroffen werden zonder oormerk en die daarop keurig geregistreerd werden,  alsnog een oormerk kregen en herplaatst werden. Waarom zou men dit met deze van het offerfeest geredde schapen en geiten dan niet doen?

Ter info brief die verstuurd is naar NVWA, RVO en Dierenpolitie

13 augustus, 2018

Geachte NVWA,

21 september begint het offerfeest. Ieder jaar komt het helaas voor dat er voor het offerfeest illegaal geslacht wordt en dat u daar meldingen over kunt krijgen. Om die reden nemen wij nu vooraf contact met u op. Wij willen namelijk helpen om de dieren die gered worden van de rituele slacht een plek te geven bij een opvang waar ze oud mogen worden en waarvan wij kunnen garanderen dat zij niet in de voedselketen terecht zullen komen.

Vorig jaar werden er door de NVWA na een melding twee levende schapen aangetroffen bij een illegale rituele slacht. Deze levende schapen werden vervolgens door de NVWA inspecteurs naar het slachthuis gebracht om daar vernietigd te worden omdat de oormerken waren afgeknipt (zie twitterbericht in bijlage en onderaan brief de link). Het ging hier om gezond ogende dieren. Dit vernietigen was niet nodig geweest. De NVWA had de schapen gelijk opnieuw kunnen registreren en tijdelijk kunnen oormerken. Dit gebeurt namelijk ook regelmatig met gedumpte geiten, schapen en hangbuikzwijntjes die gevonden worden. De dierenambulance vervoert deze dieren gewoon naar een tijdelijke opvangplek. De opvang registreert het dier gelijk en meldt het voor oormerken opnieuw aan. Ook particulieren die op de een of andere manier aan een ongeoormerkt dier komen kunnen het alsnog aanmelden, laten registreren en oormerken. De  Dierenpolitie of NVWA kan het dier bovendien gezond laten verklaren door een dierenarts en het tijdelijk hermerken op naam van de RVO die over de inbeslaggenomen dieren gaat. Het dier kan ook met tijdelijk oormerk rechtstreeks naar de opvang gereden worden waar het voorgoed kan blijven. Als de opvang het dier krijgt kan deze het dier opnieuw laten registreren en oormerken.

Registratie van honden is ook verplicht. Indien zij dat niet zijn worden ze niet afgemaakt, maar alsnog geregistreerd. Rekening houdend met de intrinsieke waarde van dieren zoals de Wet dieren ons voorschrijft zou het niet zo mogen zijn dat voor schapen en geiten opeens een heel ander beleid geldt omdat de illegale slachter de oormerken er afgeknipt heeft. Dieren die inbeslaggenomen worden zijn onder de hoede van de overheid en het zou de overheid sieren dat zij bij inbeslaggenomen dieren handelt in het belang van het dier en hen een plek gunt waar zij een mooi en lang leven kunnen hebben.

Om die reden vragen wij u om een diervriendelijk beleid de kans te geven om deze dieren, die immers al genoeg geleden hebben, te herplaatsen bij opvangen waar ze oud mogen worden (en niet in de voedselketen terecht zullen komen). Wij kennen veel opvangen die graag deze dieren nog een mooie tijd van leven willen geven. Vanzelfsprekend worden ze geregistreerd en alsnog opnieuw geoormerkt. Dit hoeft voor u geen extra werk op te leveren. U kunt contact opnemen met ons telefoonnummer 06 40709218 (24 uur per dag bereikbaar). Wij kunnen de afhandeling dan van u overnemen of met u samenwerken, net wat u wenst. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden over de afwikkeling en registratie.

In afwachting van uw reactie,

 

Met vriendelijke groet,

 

Sandra van de Werd, 06 40709218

Comité Dierennoodhulp

E-mail dierennoodhulp@hotmail.com

Postbus 94724

1090 GS Amsterdam

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/comite-dierennoodhulp-van-illegale-slacht-gered-schaap-moet-naar-opvang/