Meldingen bij Meldpunt kuikentjesmisbruik stromen binnen

 

Het meldpuntkuikentjesmisbruik.nl heeft in korte tijd al ruim 50 meldingen binnen gekregen van kuikentjesmisbruik. Het meldpunt vreest dat dit slechts het topje van de ijsberg is. De meldingen waar het kuikentjesmisbruik plaats vind betreffen o.a. scholen, verzorgingshuizen, tuincentra, kinderboerderijen, kinderopvangen, dierenwinkels, een kapper, een benzinepomp en andere winkels. Een bedrijf in Tilburg en een bedrijf in Alphen aan de RIjn hebben op 18 april persoonlijk van de 10 jarige dierenvriendin Yael namens het meldpuntkuikentjesmisbruik.nl de brandbrief overhandigd gekregen. Het meldpunt hoopt dat deze beide ondernemers door de brandbrief en een goed gesprek tot het inzicht komen dat het niet goed is om kuikens als paasdecoratie en voor vermaak te misbruiken. Alle andere binnen gekomen meldingen hebben een brandbrief per e-mail gekregen, waar wisselend op werd gereageerd. Zo vond een schooldirecteur van een basisschool het zijn zaak of hij de kuikens nadien dood maakt of aan een dierentuin geeft als voedseldier en besloot zorgcentrum De Eikelaar in Udenhout in de toekomst geen kuikens meer tentoon te stellen. Het zorgcentrum schreef dat ze na het lezen van de brandbrief snapte dat er door hen (met de beste bedoelingen) te gemakzuchtig een kast geplaatst was met kuikens. Welkoop haalde de kuikens uit een aantal van zijn 149 filialen en liet in de media weten dat het meldpunt past in deze tijd waarin mensen meer begaan zijn met het lot van dieren. Tuincentra Groenrijk daarentegen gaf een persbericht uit dat zij de kuikens met een moederkloek hielden onder het mom van  verduurzaming, alleen was er nergens in de filialen een moederkloek bij de kuikens te bekennen. Het meldpuntkuikentjesmisbruik.nl zal in een aantal gevallen de dierenpolitie op de hoogte stellen van kuikentjesmisbruik en zal ook in een aantal gevallen bij de NVWA een verzoek indienen tot handhaving. Het gaat hier o.a. om meldingen die binnen waren gekomen van een Montesorischool in Eindhoven die de kuikens na de meivakantie zou gaan verloten en en een aspergeboerderij in Hoorn die een kuikenknuffelmiddag organiseert. Het meldpuntkuikentjesmisbruik.nl is een initiatief van Comité Dierennoodhulp en Een DIER Een VRIEND en wordt ondersteund door Stichting Rechten voor al wat leeft, Red een Legkip, Stichting Dierennood, Akka’s Ganzenparadijs, Zwerfkip & Zo, Animal Rights en VeggieSquad.

Waarom dit meldpunt nodig is

Het meldpuntkuikentjesmisbruik.nl bleek broodnodig. Kuikentjes hebben, net als vrijwel ieder ander dier, een enorme behoefte aan een moeder, die hen essentiële zaken leert en hen warmte en veiligheid biedt. Vanuit het ei communiceert het kuiken al met de moeder. Die moeder wordt hen nu bewust onthouden en dat allemaal ter vermaak. Kuikens zijn geen speelgoed, paasdecoratiemateriaal, vermaakartikelen of educatiemateriaal. Zij zitten er helemaal niet op te wachten de hele tijd opgepakt en geknuffeld te worden. Dat getuigt niet van een respectvolle bejegening en houdt geen rekening met de intrinsieke waarde van het dier zoals de Wet dieren voorschrijft. Het uitbroeden van eieren in een broedmachine is een onnatuurlijk proces. Wij vinden dit niet de natuurlijke manier waarop kuikens geboren horen te worden en op horen te groeien, en ook niet de beste manier om kuikens te verzorgen. Het heeft om die reden dan ook niets met educatie te maken zoals zo vaak als excuus ten onrechte beweerd wordt. Integendeel: mensen krijgen hierdoor een heel verkeerde boodschap: in plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg, is het blijkbaar geen probleem om de pasgeboren dieren even ter vermaak te gebruiken, om ze daarna, ​wanneer ze iets minder schattig worden en men ze niet meer nodig heeft, te ​doden of te dumpen. Het is juist belangrijk dat mensen leren dat, als je een dier neemt, je dan ook de verantwoordelijkheid daarvoor hebt en je het dier niet, wanneer het minder leuk wordt, of als je er geen behoefte meer aan hebt, kunt dumpen of (laten) doden. Ook de Caring Vets (een groep van 130 dierenartsen die zich inzetten voor een beter dierenwelzijn) is van mening dat het uitbroeden van kuikens in een broedmachine ter vermaak of onder het mom van educatie een ernstige aantasting van het welzijn van dieren en daarom onaanvaardbaar en in strijd met de wet Dieren. Lees hier hun statement https://www.caringvets.nl/statements/kuikens-vermaak/