Ook rechtbank laat haan Schiermonnikoog in de steek

19 mei 2018 – Pas op 16 mei heeft burgemeester Ineke van Gent de evenementenvergunning afgegeven aan de Stichting Folkloristisch Pinksterfeest van Schiermonnikoog. Om te voorkomen dat er vanavond een haan gestolen wordt en drie dagen gevangen gehouden wordt in een mand die aan de top van een 20 meter hoge mast hangt, heeft Comité Dierennoodhulp op 17 mei bezwaar aangetekend tegen de verleende vergunning en bij de Rechtbank Noord Nederland een voorlopige voorziening aangevraagd i.v.m. het overtreden van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. Gistermiddag deed de voorzieningenrechter hier uitspraak over en stelde Comité Dierennoodhulp in het ongelijk. Comité Dierennoodhulp stelde dat de haan zonder redelijk doel in zijn welzijn wordt aangetast. Door de opsluiting in een mand kan de haan zich drie dagen lang niet natuurlijk gedragen, zit in isolement en lijdt onnodig veel angst en stress. Ook het in optocht meedragen van de haan geeft de haan onnodige angst en stress. Volgens de burgemeester werd er met de haan niet gesjouwd in optocht, helaas de zoveelste leugen waar wij haar op betrappen, dit filmpje dat we ook naar de rechtbank stuurden laat iets heel anders zien:

Zowel de gemeente als de rechtbank verschuilen zich achter het feit dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wat regels heeft opgesteld. Maar de door de RVO opgestelde regels houden enkel rekening met de gezondheid van het dier: dat het dier water en brood heeft en beschermt is tegen de weersinvloeden. De RVO stelt dat hiermee aan de Wet dieren voldaan wordt, maar dat klopt niet. De RVO heeft deze regels zelfstandig opgesteld en er is geen enkele dierenbeschermingsorganisatie bij betrokken geweest en zeker ook geen rechter die het op de Wet dieren getoetst heeft. De voorzieningenrechter is in haar uitspraak van oordeel dat Comité Dierennoodhulp onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat deze driedaagse inperking van de haan zijn vrijheid dusdanig nadelig is voor de haan dat om die reden de vergunning niet verleent mag worden. Dit, terwijl Comité Dierennoodhulp herhaaldelijk in haar pleidooi heeft gepleit dat het haar om het welzijn van de haan gaat en niet enkel of de haan levend uit de mand komt. Angst en stress tellen dus blijkbaar helemaal niet mee voor de rechtbank …

Het is diep triest dat anno 2018 een rechtbank, ondanks wat er in de Wet dieren staat, zo oordeelt en het toe staat dat een dier enkel voor de lol van mensen drie dagen lang vol stress en angst opgesloten wordt in een mand hoog in de lucht hangend aan een mast. Diep triest en beschamend dat Groen Links burgemeester Ineke van Gent dit toe laat en verdedigt en diep triest en beschamend dat de mensen van dit mooie eiland ten koste van dierenleed plezier willen maken. Dierenleed dat bovendien zo onnodig is, er zijn zoveel mooie alternatieven aangeboden om dit feest zonder dierenleed op een leuke manier door te laten gaan.

Eerder bood Comité Dierennoodhulp samen met Een DIER Een VRIEND, Rechten voor al wat leeft en Stichting Dierennood, aan burgemeester Ineke van Gent per brief een mooi en waardig alternatief voor de haan aan, helaas heeft zij ons aanbod niet aangenomen, zie https://www.animalstoday.nl/burgemeester-alternatief-haan-schiermonnikoog/