Open brief aan minister president Mark Rutte over een verbod op het offeren van dieren

9 augustus 2019

Geachte heer Rutte,

Wij ondergetekenden, dierenbelangenorganisaties, vragen dringend uw aandacht voor een veel te vaak vergeten immens grote groep inwoners in Nederland: de dieren. Aanstaande zondag begint voor moslims weer het offerfeest. Dat betekent dat er in ons land weer duizenden schapen en geiten als offerdier onverdoofd geslacht worden. Het offeren van dieren berust op een wreed eeuwenoud godsdienstig verhaal dat niet meer past bij deze tijd. Bovendien hoort een offer iets van jezelf te zijn, maar de enige van wie geofferd wordt is het dier dat dit zogenaamde offer op een gruwelijke manier met zijn leven moet bekopen.

Wij vinden vrijheid van godsdienst prima, alleen mag dat nooit ten koste van mensen of andere diersoorten gaan die een eigen intrinsieke waarde hebben, kunnen voelen en lijden. Wij zijn daarom van mening dat een verandering in grondwet artikel 6 Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging bittere noodzaak is. In dit artikel ontbreekt iets zeer essentieels, namelijk: dat geen enkel levend wezen met bewustzijn en gevoel, dus niet alleen de mens, ook het dier, in naam van de godsdienst leed mag worden berokkend.

Wij verzoeken u daarom dringend om u voor deze toevoeging in de grondwet bij artikel 6 hard voor te maken, zodat het verboden wordt om dieren te offeren en te misbruiken voor geloof, tradities en vermaak. Dat verbod zou niet alleen voor het offerfeest moeten gelden, maar ook voor het kipslingeren dat orthodoxe joden tijdens Jom Kippoer doen en voor het doden van dieren door voodoo en winti aanhangers. En natuurlijk ook voor dieronvriendelijke tradities als bijvoorbeeld stierenvechten en ganstrekken.

Er lijkt, als het om geloof en tradities, gaat geen discussie mogelijk te zijn of we dieren op deze manier hiervoor wel mogen gebruiken. Het is daarom hoog nodig dat u als vertegenwoordiger van ons land op gaat komen voor de dieren. Al deze dieren hebben net als u gevoel, willen leven en kunnen opgaan in hun lijden. Wij hopen daarom dat u er voor gaat zorgen dat het offeren en misbruiken van dieren voor geloof, tradities en vermaak snel verboden gaat worden. Deze immens grote groep vergeten inwoners heeft hier al veel te lang intens onder geleden en verdient het dat u voor hen opkomt.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Sandra van de Werd

Comité Dierennoodhulp

E-mail: dierennoodhulp@hotmail.com

Postbus 94724

1090 GS Amsterdam

 

Geoffrey Deckers

Een DIER Een VRIEND

 

Bep de Boer

Rechten voor al wat leeft

Hanno Berger

Stichting Dierennood