Open brief over misleiding bezoekers AH Buitendag

Foto Ongehoord

Den Haag, 29 maart 2018

Geachte directie van Albert Heijn,

Van Anna Bronkhorst ontvingen wij de brief die zij vorig jaar april aan u gestuurd had in verband met de Albert Heijn Buitendag. Wij hebben begrepen van haar dat zij tot op heden niets van u gehoord heeft op haar brief en dus ook niet op haar aanbod om u te helpen het eerlijke en totale plaatje weer te geven over de dieren die gehouden worden in de veeindustrie en die aan bod komen op de Albert Heijn Buitendag. In haar brief bood zij u aan om afspraken voor u te maken bij een aantal slachterijen voor de bezoekers van de AH Buitendag.

De AH Buitendag is volgens uw website bedoeld om te ontdekken waar de producten bij u uit de winkel vandaan komen. Volgens u het leukste en leerzaamste uitje. Helaas geeft u bewust een zeer eenzijdig beeld over de dieren in de vee-industrie. Wij vinden het daarom zeker niet het leerzaamste uitje. Zo staat er op uw site: “Wist je dat een koe voldoende melk geeft per dag om 90 glazen melk te vullen?” Maar u zet er niet bij dat een koe daar zo op is doorgefokt en daardoor tegenwoordig ook niet ouder dan zes jaar wordt. Dat zij ieder jaar voor die 90 glazen melk per dag een kalf moet krijgen die gelijk bij haar weggehaald wordt. Dat het kalf het zielsalleen zonder moederliefde moet doen en surrogaatmelk krijgt. Dat de basisbehoefte van een kalf toch zijn moeder is. Dat het merendeel van de kalfjes slechts de buitenlucht zien bij het transport naar het opfokbedrijf en het slachthuis. Dat deze speelse jonge dieren de hele dag niks te doen hebben en zich dood vervelen.

Op uw introductiefilmpje kun je zien hoe biggetjes in de buitenlucht geaaid kunnen worden en zie je een biggetje in het gras rennen. Dat is niet hoe deze biggetjes in werkelijkheid gehuisvest worden.

Het beeld wat u schetst is van blije en vrolijke dieren die genieten van de buitenlucht en het leven, maar niets is minder waar. U doet zelfs voorkomen of het voor de dieren leuk is om als product in de schappen van uw supermarkten te belanden.

Dat u op deze wijze over waar u producten vandaan komen een vertekend beeld geeft vinden wij een grof schandaal en minachtend naar de dieren toe die in de vee-industrie intens lijden. Waarom vertelt u aan de bezoekers niet de hele waarheid zodat mensen een eerlijk beeld krijgen en zelf de keuze kunnen maken of zij wel hieraan mee willen doen?

Waarom laat u niet zien hoe biggen onverdoofd gecastreerd worden, hoe de staarten afgeknipt of afgebrand worden en hoektanden onverdoofd afgeslepen? Hoe de moeders tussen twee stangen geklemd liggen om maar biggen te produceren die zij nooit de liefde kunnen geven zoals hun instinct dat wil. Dat zelfs een biologisch varken nooit verder komt dan een betonnen buitenbak en geen modderbad kan nemen, laat staan in de grond kan wroeten.

Wij vinden het schokkend om te lezen dat u zegt trots te zijn op de zorg die de boeren aan uw producten iedere dag besteden. Klaarblijkelijk ziet u al die dieren ook enkel maar als producten en niet als levende wezens met gevoel die een eigen karakter hebben.

Maar als u hen toch alleen maar als producten ziet, waarom bent u dan niet op Anna Bronkhorst’s voorstel ingegaan? Als u wilt dat mensen ontdekken waar de producten uit uw schappen vandaan komen dan hoort toch alles daarbij? U laat de mensen toch ook op bezoek gaan bij de bakkerijen en brouwerijen. Waarom dan niet naar de slachterijen? Waarom laat u niet eerlijk zien aan de bezoekers van de AH Buitendag hoe uw product waar u zo trots op bent, geboren wordt, hoe het gescheiden wordt van de moeder, hoe het vetgemest wordt en met hulp van schotten en stroomstokken de veewagen wordt ingeladen, het urenlange dieronwaardige transport van uw product naar het slachthuis en het slachten in het slachthuis.

Pas dan geeft u een eerlijk plaatje waarin mensen kunnen ontdekken waar uw dierlijke producten die in de schappen liggen vandaan komen. Weliswaar zal het dan zeker niet meer het leukste uitje zijn, maar het is dan wel een echt eerlijk en leerzaam uitje.

Wij zijn  bereid u te helpen om het volledige en eerlijke plaatje over de producten uit de vee-industrie weer te geven.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Sandra van de Werd

Comité Dierennoodhulp

Postbus 94724

1090 GS Amsterdam