Overheid moet stoppen met gebruik van het woord ‘ruimen’ en het preventief vergassen van kippen

22 februari 2021 – Comité Dierennoodhulp heeft samen met Animal Earth, Dierenrechten Alliantie, Rechten voor al wat leeft en Diervriendelijk Nederland een brandbrief gestuurd naar minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en naar de Vaste Commissie van LNV omdat zij willen dat het ministerie stopt met het gebruik van het respectloze woord ‘ruimen’ als het om het vergassen of doden van dieren gaat. Ook willen de dierenorganisaties dat het ministerie stopt met het preventief vergassen van kippen omdat dit ethisch onaanvaardbaar is. De dierenorganisaties dringen er tevens op aan om gehouden vogels in de industrie te gaan vaccineren tegen vogelgriep en te starten met de afbouw van de dieronwaardige intensieve dierenindustrie.

“Het is op deze manier dweilen met de kraan open en behalve dat dieren telkens onnodig het slachtoffer worden, brengt de overheid ook de bevolking in gevaar door op deze manier in zeer dicht bevolkte gebieden abnormaal veel dieren te houden. Onlangs nog is in Rusland een variant van het vogelgriepvirus overgeslagen op zeven mensen. Vaccinatie tegen het coronavirus heeft weinig zin als onze overheid geen enkele moeite doet om andere pandemieën te voorkomen.” aldus de dierenorganisaties.

De dierenorganisaties vinden het hemel schreiend hoe verschillend er met corona besmette mensen wordt omgegaan in vergelijking met dieren uit de industrie die besmet zijn met een virus. Waar mensen die ziek worden door het coronavirus alle medische hulp krijgen, worden dieren die net zo kunnen lijden en net zo graag willen leven in opdracht van het ministerie van LNV op een akelige manier vergast, terwijl niet eens bewezen is dat ze de virusziekte hebben.

Waar mensen aangemoedigd worden om zich te laten vaccineren, moeten al deze miljoenen kippen een vaccin tegen vogelgriep ontberen louter vanwege economische belangen (de export van kuikenvlees) en zitten de vrije uitloop kippen en biologische kippen nu al maanden met duizenden dicht op elkaar gepakt opgesloten in stallen. Omdat deze kippen dit niet gewend waren brengt dit onnoemlijk veel extra dierenleed met zich mee. Een situatie die vele malen erger is dan de lockdown die mensen nu moeten ondergaan door de corona maatregelen. Door een andere manier van met dieren omgaan en ook door vaccinatie hadden al deze uitbraken en dit grote dierenleed voorkomen kunnen worden.