Handhavingsverzoek tegen Huisdier gigant in Beek i.v.m. erbarmelijke huisvesting dieren 

29 juni 2018 – Comité Dierennoodhulp heeft samen met Akka’s Ganzenparadijs een klacht ingediend met verzoek tot handhaving bij zowel de NVWA als bij de Dierenpolitie over Dierenwinkel Huisdier gigant in Beek. Deze dierenwinkel adverteert met tal van dieren op Marktplaats onder verschillende namen zoals Pluimveehandel Limburg en Vogels/Knaagdieren met advertenties op Marktplaats. Hoe de dieren daar op de foto’s erbarmelijk gehuisvest zitten is schokkend. Zo zitten jonge gansjes van 10 weken oud met velen bijeen in een veel te kleine en lage kooi waardoor zij niet eens rechtop lijken te kunnen staan, laat staan dat de gansjes hun natuurlijke gedrag kunnen uiten. Deze advertentie is van 25 juni jl. Ook de behuizing bij de foto van de advertentie ‘Hanen voor de slacht’ voldoet niet aan wat een haan nodig heeft om zijn natuurlijke behoeften te kunnen uiten. Daarbij vragen de dierenorganisaties zich af of een dierenwinkel wel hanen voor de slacht mag aanbieden. Een dierenwinkel is tenslotte geen poelier. Ook in de advertentie over de Brahma hennen en hanen is de huisvesting beneden alle peil en voldoet beslist niet aan wat kippen nodig hebben. Als deze dierenwinkel de dieren al zo huisvest, in hoeverre wijst hij de koper dan wel op de huisvestings-  en verzorgingseisen van de LICG.

Op de foto’s van de behuizingen van de hamsters en muizen zien de dierenorganisaties  geen drinkwater. De dieren zitten met velen opgesloten in een kleine bak. De dierenorganisaties maken zich grote zorgen over hoe het met de huisvesting en het welzijn van de voedseldieren als goudhamsters, dwerghamsters, gerbils, cavia’s en konijnen gesteld is die deze dierenwinkel in grote getale ook via Marktplaats verkoopt. Deze dieren worden zowel levend als dood verkocht. De dierenorganisaties  maken zich grote zorgen over hoe deze dierenwinkel de ‘voedsel’dieren dood en hoe de levende ‘voedsel’dieren uiteindelijk bij particulieren gedood gaan worden. De dierenorganisaties willen dat dit door de handhavers onderzocht wordt.

Ons inziens overtreedt deze dierenwinkel Artikel 1.6. Houden van dieren uit het Besluit houders van dieren. Lid 1 De bewegingsvrijheid van een dier wordt niet op zodanige wijze beperkt dat het dier daardoor onnodig lijden of letsel wordt toegebracht. En lid 2. Een dier wordt voldoende ruimte gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften.

Ook overtreed deze dierenwinkel ons inziens artikel 1.3. Intrinsieke waarde lid 1, 2 en 3 van de Wet dieren en artikel 2.1 omdat zonder redelijk doel door de slechte huisvesting de dieren in hun welzijn worden benadeeld.

Comité Dierennoodhulp en Akka’s Ganzenparadijs hebben aan de handhavende instanties dringend verzocht dat mochten de gansjes en de hanen in beslag genomen worden door deze slechte huisvesting deze dieren welkom zijn in de opvang van Akka’s Ganzenparadijs. De dierenorganisaties vinden het erg belangrijk dat deze dieren goed terecht komen en niet opnieuw via een opslaghouder van de RVO de handel in gaan en zo van de regen in de drup terecht komen.

Huisdieren-industrie vergelijkbaar met bio-industrie

Helaas is deze dierenwinkel geen uitzondering. Achter vrijwel iedere dierenwinkel die dieren verkoopt ligt een industrie die dieren huisvest op een wijze die vergelijkbaar is met de dieronterende bio-industrie.  Het enige belang is winst te maken op deze dieren, goede huisvesting en een goed welzijn zijn ondergeschikte belangen. De ouderdieren die slechtst voor het fokken gebruikt worden, zijn de grootste slachtoffers van deze huisdieren-industrie. Zij krijgen nooit een normaal leven en eindigen veelal als voedseldier als ze niet meer voldoende jongen werpen. Ook de dieren die gefokt worden met als enig doel als voedseldier te eindigen voor bijvoorbeeld slangen of roofvogels hebben een verschrikkelijk leven. Als ze niet al eigenhandig vermoord worden door de dierenfokker eindigen ze vol angst als levend prooidier opgesloten met een roofdier waar zij niet van weg kunnen vluchten. Veel mensen weten niet dat ook dieren die niet snel genoeg verkocht worden in de dierenwinkel en daardoor dus minder schattig gevonden worden, bijna allemaal eindigen als voedseldier. Door het kopen van dieren uit de dierenwinkel, houdt je deze huisdieren-industrie in stand. Koop daarom nooit een huisdier uit een dierenwinkel. Als je toch een huisdier wil,  ga dan eens kijken bij een van de vele opvangen in ons land en laat je daar goed informeren. Of lees je van te voren goed in over het gedrag en de behoeften van het huisdier en kijk of jij daaraan wilt en kunt voldoen. Je kunt uit een opvang één of meerdere (eerder gedumpte) dieren adopteren en hen nog het leven geven waar ze recht op hebben.