Raad van State buigt zich over dierenmishandeling haan Kallemooi

Maandagmiddag 2 december vindt om 13.30 uur bij de Raad van State (Kneuterdijk 22 in Den Haag) de openbare rechtszaak plaats waar het hoger beroep van Comité Dierennoodhulp zal worden behandeld. Het hoger beroep is gericht tegen de uitspraak van rechtbank Groningen over de door Groen Links burgemeester Ineke van Gent op 16 mei 2018 verstrekte vergunning aan de Stichting Folkloristisch Pinksterfeest van Schiermonnikoog om een haan drie dagen in een mand op te sluiten, hangend in weer en wind aan een mast op 18 meter hoogte.

De rechtbank stelde in haar uitspraak op 26 maart 2019 dat als er sprake is van dierenmishandeling de weigeringsgrond openbare orde in de APV een rol kan spelen, maar oordeelde dat gelet op de getroffen maatregelen daar geen sprake van was. Het Comité stelt dat er wel degelijk sprake is van dierenmishandeling en dat de summiere maatregelen (onderzoek door dierenarts, monitoring, contact met het bevoegd gezag (RVO), voldoende beschutting, voedsel en water) dit niet opheffen.

Deze stelling wordt onomstotelijk bevestigt door de vijf  verklaringen van deskundigen die Comité Dierennoodhulp onlangs naar de Raad van State heeft gestuurd. Het gaat hier om verklaringen van niet de minsten:  zo is er een verklaring van Dr. Ir. T. Bas Rodenburg hoogleraar Dierenwelzijn met expertise in  gedrag en welzijn van vogels werkzaam aan de Faculteit Diergeneeskunde, Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij, Universiteit Utrecht, een  verklaring van kippendokter drs. Ing. S.Tj. Westendorp,  dierenarts en deskundige op het gebied van gezondheid, gedrag en welzijn bij bedrijfsmatig als wel bij hobbymatig gehouden pluimvee, een verklaring van dierenarts Ds A. Hanssen, secretaris van Caring Vets (vereniging van 90 dierenartsen) en voorzitter van de werkgroep vogels, een verklaring van gespecialiseerde vogeldierenarts C. Loriaux en een verklaring van dierethicus W. Vermaat.  De bekende kippendokter drs. Ing. S.Tj. Westendorp en dierethicus W. Vermaat zijn als deskundigen voorgedragen en zij zullen de zitting bijwonen zodat de rechter hen vragen kan stellen.

Dierenmishandeling, verstoring openbare orde en aantasting van de zedelijkheid

Burgemeester Ineke van Gent  heeft vorig jaar in een interview op televisie te kennen gegeven dat indien er sprake is van dierenmishandeling, zij dit gebruik van de haan bij het evenement niet langer toe zal staan. Ook mevrouw Bos, heeft namens de burgemeester tijdens de zitting van 12 februari 2019 aangegeven een vergunning te weigeren indien er sprake is van dierenmishandeling.

Nu dit jaar bovendien is gebleken dat zogenaamde onmisbare belangrijke aspecten van deze traditie; mannelijkheid geven aan de jongens door een haan te stelen en het zichtbaar bevrijden van de haan uit de mand, eenvoudig afgeschaft konden worden, vindt Comité Dierennoodhulp het onbegrijpelijk dat de gemeente in haar belangenafweging toch van mening blijft dat de haan wel voor drie dagen opgesloten mag worden en daarmee dierenmishandeling oogluikend toestaat omwille van een halfslachtige traditie.

Dat er wel degelijk door dit dieronvriendelijke evenement sprake is van verstoring van de openbare orde en een aantasting van de zedelijkheid is volgens Comité Dierennoodhulp meer dan duidelijk door alle aangiften en verzoeken tot handhaving die in de afgelopen jaren door mensen zijn gedaan, en de demonstraties en pogingen van dierenvrienden om te voorkomen dat de haan opgesloten in de mand drie dagen lang in de mast zou komen te hangen. Het merendeel van de Nederlandse bevolking vind het te zot voor woorden dat er anno 2019 nog zo met een dier om wordt gegaan voor vermaak.

Zoals Bas Rodenburg hoogleraar Dierenwelzijn in zijn verklaring stelt: “ Kippen en hanen zijn sociale dieren. Isolatie van soortgenoten is voor kippen een ernstige stressor. Drie dagen sociale isolatie is een hele lange periode, zeker omdat het dier ook geen idee heeft hoelang de situatie nog zal duren (geen controleerbaarheid en voorspelbaarheid). Als het zou gaan om een andere diersoort, bijvoorbeeld een hond, zou dat voor iedereen onacceptabel zijn. Waarom zouden we anders oordelen over een haan?”

 

De hoogleraar dierenwelzijn komt tot de conclusie: “Het welzijn van de haan van Kallemooi wordt wel degelijk aangetast door het opsluiten in de mand. Met name het sociale isolement van een sociaal dier en de onvoorspelbaarheid van de situatie wegen daarbij voor mij zwaar. Daarmee kun je dus stellen dat er hier sprake is dierenmishandeling omdat in mijn ogen ‘zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier de gezondheid of het welzijn van het dier wordt benadeeld’.”

Het gaat Comité Dierennoodhulp in haar hoger beroep niet alleen om het welzijn van deze ene haan, maar ook om het slechte voorbeeld wat hier aan mensen gegeven wordt: dat je voor vermaak maar met een dier mag doen wat je wilt.

“Het gebruik van dieren voor traditionele feesten en evenementen is echt niet meer van deze tijd. En dit evenement is daarnaast ook nog eens in strijd met de wet, het wordt daarom hoog tijd dat hier eindelijk recht gesproken wordt”, aldus Sandra van de Werd namens Comité Dierennoodhulp. Zonder haan kunnen de mensen op Schiermonnikoog jaarlijks ook een mooi, gezellig en bovenal diervriendelijk feest hebben.

 

Help ons in de strijd voor de haan

In dit hoger beroep tegen het verlenen van de evenementenvergunning door groen links burgemeester Ineke van Gent wil Comité Dierennoodhulp samen met deskundigen en dierenartsen aantonen dat hier wel degelijk sprake is van dierenmishandeling. Aan dit hoger beroep zijn kosten verbonden, alleen al het griffierecht kost Comité Dierennoodhulp 519 euro.

Vindt jij ook dat we heden ten dagen niet zo respectloos meer om horen te gaan met dieren en dat daar tegen opgetreden dient te worden, steun Comité Dierennoodhulp dan in haar strijd door een donatie te geven. Iedere bijdrage hoe klein ook is welkom! Je kunt je donatie direct overmaken of zelf je gift over maken op NL40 TRIO 0254 7146 25 (BIC: TRIONL2U), ten name van Comité Dierennoodhulp onder vermelding van ‘Voor haan Schiermonnikoog’.