Raad van State laat haan Kallemooi vallen

Ook in hoger beroep wordt de traditie van de haan van Kallemooi op Schiermonnikoog geen strobreed in de weg gelegd. De Raad van State bepaalde dat het hoger beroep van Comité Dierennoodhulp voor de haan ongegrond is. Sandra van de Werd van het Comité  vindt de uitspraak onbegrijpelijk en constateert dat wetgeving buitenspel wordt gezet.

Beroep ongegrond…
en waarom?

“Gelet op de beperkte reikwijdte van het begrip “openbare orde” hebben die belangen onvoldoende relatie met de openbare orde. Ook zijn die belangen niet zo nauw verweven met de belangen die artikel 2:14 van de APV beoogt te beschermen dat de burgemeester reeds daarom gehouden was die belangen bij de beoordeling van de aanvraag om een evenementenvergunning mee te wegen. Eventuele aantasting van het dierenwelzijn, kan daarom niet tot het weigeren van de vergunning leiden. ”

“We vinden deze uitspraak erg vreemd”, aldus Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp. ”Het is onbegrijpelijk dat de Raad van state het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank Noord Nederland die aangaf dat dierenmishandeling wel een grond zou kunnen vanwege de openbare orde om de evenementenvergunning te kunnen weigeren. We hebben bij de Raad van State met vijf deskundigen aangetoond dat het wel degelijk dierenmishandeling is om een haan drie dagen in een mand op te sluiten en die mand aan een mast te hangen op 18 meter hoogte. Dus had de vergunning geweigerd moeten worden. Wij vinden het heel vreemd dat dierenmishandeling volgens de Raad van State niet kan leiden tot het intrekken van de vergunning.”

“Hieruit volgt dus dat een evenementenvergunning niet geweigerd kan worden ondanks dat er strijdigheid is met hogere wetgeving zoals de wet Dieren. Dieren worden op deze manier op geen enkele manier beschermd vooraf, want er vindt geen enkele toetsing plaats bij evenementen waar dieren gebruikt worden door de RVO of NVWA. Dierenmishandeling kan op deze manier structureel plaats blijven vinden. We weten allemaal dat de NVWA hier geen prioriteit aan gaat stellen waardoor de dierenmishandeling structureel plaats blijft vinden.”

Het Comité vindt het onbegrijpelijk dat dieren met de Kerst nog een trap na krijgen van de Raad van State. Dieren zijn voor de zoveelste keer weer vogelvrij verklaard. Comité Dierennoodhulp zal blijven doorgaan  om deze dierenmishandeling te stoppen. Zij zal zich nu volledig op de handhaving gaan richten.