Stil protest tegen offeren van dieren voor slachthuis Ipekçi in Harderwijk

27 juni 2023 – Woensdagavond 28 juni begint het offerfeest dat eindigt op zaterdag 1 juli. Op donderdagmiddag 29 juni om 14.00 uur organiseert Comité Dierennoodhulp een stil en vreedzaam protest tegen het offeren van dieren voor het slachthuis Ipekçi in Harderwijk aan de Buys Ballotstraat 7. De actie wordt ondersteunt door Diervriendelijk Nederland en stichting De Varkensschuur. Vanwege het winnen van een rechtszaak tegen de gemeente Harderwijk, die eerder de demonstranten beperkingen oplegde en in een hoek wegzette, zal de actie nu op 29 juni wel voor het slachthuis plaats vinden.

Bij slachthuis Ipekci zullen er tussen de 700 en 1000 schapen en geiten die dag gedood worden om als offer te dienen en die dag worden opgehaald. Met het stil protest herdenken de dierenvrienden alle schapen, geiten en stieren die deze dagen geofferd worden en roepen moslims op om op een andere manier te gaan offeren. Dieren offeren past niet meer in de huidige tijd waarin we dieren zien als medeschepselen. Medeschepselen die net als wij angst, pijn, verdriet en vreugde kunnen voelen en die we daarom dienen te respecteren. Een offer is bovendien iets wat je van jezelf opoffert en niet het leven van een ander. Een dier zijn vrijheid en leven ontnemen is daarom ook geen echt offer. Het doet enkel wat pijn in de portemonnee, terwijl het dier hier erg voor moet lijden en geen enkele keuze in gehad heeft. Dieren offeren is geen religieuze verplichting. Volgens de Koran is het heel goed mogelijk het offerfeest zonder het doden van een dier te vieren.   

Rechtszaak gewonnen van gemeente Harderwijk door onterechte beperkingen

In 2021 heeft de gemeente Harderwijk onterecht beperkingen opgelegd aan Comité Dierennoodhulp toen zij wilde demonstreren voor het slachthuis Ipekci tijdens het offerfeest. De demonstranten mochten niet voor het slachthuis demonstreren en werden weggezet in een hoek zodat de slachthuisbezoekers niet met het protest geconfronteerd hoefden te worden. Ook verbood de gemeente het om informatie uit te reiken aan minderjarigen. Comité Dierennoodhulp ging tegen deze opgelegde beperkingen in beroep in verband met het demonstratierecht en omdat ook kinderen recht hebben op eerlijke informatie. In februari jl. verklaard de rechtbank Arnhem het beroep van Comité Dierennoodhulp op alle punten gegrond. 

Geldoffer kan levens redden

Het Contactorgaan Moslims en Overheid liet al in 2014 aan Comité Dierennoodhulp weten dat steeds meer moslims ervoor kiezen in de vorm van geld een zeer reëel offer te brengen, geld dat wordt gebruikt om hulp te bieden aan mensen in nood. Het gaat hier om een offer waarbij geen bloed vloeit en waar de wereld weer een stukje beter door wordt. Wereldwijd zijn er meer dan 800 miljoen mensen die hongerlijden en wanneer moslims afzien van het slachten van een schaap (voor een geslacht schaap betaal je rond de 300 euro) komt het geld ten goede aan de mensen die het, het hardst nodig hebben. Door geld te offeren kan men plantaardige voedselprojecten of medische hulp steunen in ontwikkelingslanden en in gebieden waar mensen onderdrukt worden. Zo’n geldoffer kan letterlijk levens redden, in plaats van het doden van een ander leven als offer.   

De dierenbelangenorganisaties  hebben niets tegen moslims of tegen religies in het algemeen, maar wel tegen het doden van dieren om Allah of welke God dan ook te eren. Een feest vieren dat de dood betekent van talloze medeschepselen, hoort niet bij de islam, niet bij het christendom, bij geen enkele godsdienst. Bloedvergieten past niet bij een feest. Vanuit dat gedachtegoed wordt er ook ieder jaar vreedzaam actie tegen het doden van dieren voor het vredesfeest kerstmis. De dierenbelangenorganisaties vinden dan ook dat het verboden moet worden om dieren te offeren en te misbruiken voor geloof, tradities en vermaak. Zo’n verbod zou niet alleen voor het offerfeest moeten gelden, maar ook voor het kipslingeren dat orthodoxe joden tijdens Jom Kippoer doen en voor het doden van dieren door voodoo en winti aanhangers. En natuurlijk ook voor dieronvriendelijke tradities als bijvoorbeeld stierenvechten, ganstrekken, zwientie tikken en de haan van Kallemooi.