Voedselbanken werken mee aan maatschappelijk aanvaardbaar maken van door overheid veroorzaakt dierenleed

31 januari 2019 – 13 dierenorganisaties hebben een brief aan de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken gestuurd met het verzoek om een gesprek. De dierenorganisaties zien namelijk telkens weer dat de voedselbanken door de overheid gebruikt worden om het onnodig doden van dieren maatschappelijk aanvaardbaarder te maken. Zo worden er nu op Oostvaardersplassen 1800 gezonde edelherten ten onrechte gedood en zullen ook de voedselbanken wederom bevoorraad worden met deze dode dieren. Eerder gebeurde dit al (en nog altijd) met de lichamen van honderdduizenden onnodig vergaste ganzen. En ook de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen moeten eraan geloven.

Onze overheid verzaakt op een schandalige manier om diervriendelijke, effectieve en duurzame oplossingen te zoeken als het gaat om vermeende problemen zoals schade of overlast.  Er wordt in vrijwel alle gevallen gekozen voor een dodelijke ‘oplossing’, terwijl er soms geen probleem is en het doden in ieder geval niet tot een oplossing leidt.  De overheid maakt slim gebruik van de voedselbanken om goodwill te kweken voor dit soort zaken. De voedselbanken werken hieraan mee door kritiekloos alles aan te nemen. Op deze manier wordt de discussie over het onnodig doden van een grote hoeveelheid dieren in de kiem gesmoord. In de media is er na het doden van de dieren, vooral aandacht voor het feit dat het vlees toch goed terecht komt bij de voedselbanken. Dat er onterecht een grote hoeveelheid dieren is afgemaakt komt niet meer aan de orde.

De voedselbank heeft in een reactie op het verzoek van de dierenorganisaties afwijzend gereageerd. Zij stelt dat het voedselaanbod dat zij van Staatsbosbeheer en de groothandel krijgen past in haar neutrale rol en missie. Deze neutrale rol betekent klaarblijkelijk dat alles kritiekloos aangenomen wordt. De 13 dierenorganisaties betreuren het zeer dat de Voedselbanken niet open staan om te kijken naar hun rol hierin en geen rekening willen houden met een andere zeer kwetsbare groep: de dieren.

Comité Dierennoodhulp, Fauna4Life, Een DIER Een VRIEND, Animal Rights, Stichting Ganzenbescherming Nederland, Akka’s Ganzenparadijs, Sophia Vereeniging, Vissenbescherming, VeggieSquad, Rechten voor al wat leeft, Stichting Dierennood, Konijn in Nood en Sea First Foundation