Vredesdienst voor dieren roept op om Kerst vleesloos te vieren en om bezinning over omgang met andere dieren

10 december 2020 – Op woensdagavond 23 december vlak voor de kerst wordt voor de zevende keer de Vredesdienst voor dieren georganiseerd, een bijzonder initiatief van dominee Hans Bouma, Comité Dierennoodhulp en Diervriendelijk Nederland. In totaal 28 dierenbelangenorganisaties ondersteunen de Vredesdienst voor dieren die op 23 december om 19.30 uur gehouden wordt in de Nassaukerk in Amsterdam  en via live stream te volgen is op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1925-Nassaukerk-Amsterdam en https://www.vredesdienst.nl/live-stream

Vanwege corona dit jaar geen volle kerk met bezoekers, maar wel de kans om via deze live stream een veel groter publiek te bereiken en zo mensen op te roepen om Kerst, het feest van de vrede, vleesloos te vieren en ons te bezinnen op onze omgang met dieren juist in deze coronatijd. Met Kerst worden er weer overdreven veel dierlijke producten gegeten. Vrijwel steeds vlees van dieren die niets van de vrede hebben geproefd, dieren uit de bio-industrie. Of van dieren, speciaal voor het kerstdiner door schietgrage jagers om het leven gebracht. Of van vissen die na een langzame verstikkingsdood op het bord van de feestvierders belanden. De Vredesdienst voor dieren heeft geen religieus karakter.

 

Bezinning over omgang andere dieren in coronatijd pure noodzaak 

Alle aandacht van de politiek, de media en de consumenten ligt in deze coronatijd voornamelijk bij de dreiging om als mens door corona ziek te worden, de opgelegde coronamaatregelen, de vaccins, het niet uit kunnen gaan en mensen die hun beroep niet uit kunnen oefenen. Maar over de oorzaak: de manier waarop we met dieren omgaan waardoor het coronavirus gemuteerd is op een dierenmarkt in China wordt nauwelijks gepraat, laat staan dat men daar iets aan wil doen. Aan de aanwezige dreiging van andere pandemieën door de manier waarop wij schaamteloos dieren massaal onder dieronwaardige omstandigheden in ons land opsluiten, uitbuiten en vermoorden wordt niets gedaan. Onze overheid laat een deel van Nederland plat leggen om ervoor te zorgen dat besmette mensen op de intensive care verzorgd kunnen worden, maar de miljoenen met corona besmette nertsen kregen geen kans op genezing en een beter leven, zij werden vergast. Ook zijn er in korte tijd nu al een half miljoen kippen en eenden vergast vanwege de vogelgriep die dieren makkelijk besmet door de omstandigheden waardoor deze dieren massaal opgesloten in schuren moeten leven. Bovendien weigert de overheid deze dieren te vaccineren enkel vanwege het economische belang van de export van kuikenvlees. Het is bijzonder schrijnend hoe voor een met corona besmet mens alles uit de kast wordt gehaald en daarentegen andere diersoorten die in ons land leven in opdracht van de overheid vernietigd worden alsof het volstrekt onbelangrijke levenloze dingen zijn zonder gevoel.

Het wordt hoog tijd dat de aandacht van de overheid en de media verlegd gaat worden naar de oorzaak van dit soort pandemieën: de manier waarop wij met andere dieren omgaan. Ruim 700 miljoen dieren in ons land lijden jaarlijks ernstig doordat ze door veeboeren onder dieronwaardige omstandigheden gehouden worden om gruwelijk in het slachthuis te eindigen voor de lekkere trek op het bord. Hierbij zijn niet eens meegerekend de onnoemlijk veel vissen die langzaam en gruwelijk aan hun einde komen. Al dit leed is heden ten dage bovendien ook nog eens volstrekt onnodig omdat er voldoende overheerlijke plantaardige volwaardige alternatieven te consumeren zijn.

 

Jeroen Siebelink, Anouk Duinker (Dierenpolitie), Dos Winkel en kinderen in programma Vredesdienst 

Evenals als voorgaande jaren toen onder andere Janine Abbring (zie https://www.youtube.com/watch?v=3bmiqAJv9CU&feature=emb_logo) en Annemiek Schrijver (zie  https://www.youtube.com/watch?v=tXONOSj_T1o&feature=emb_logo) boeiende toespraken hielden en zich uitspraken tegen de weerzinwekkende manier waarop dieren in Nederland worden uitgebuit en gedood. Zo is er ook dit jaar weer een uitgebreid programma met boeiende sprekers als schrijver Jeroen Siebelink, Anouk Duinker van de Dierenpolitie en Dos Winkel van de Sea First Foundation. Omdat het belangrijk is dat kinderen ook hun stem kunnen laten horen zal er net zoals voorgaande jaren ook drie kinderen een kerstboodschap uitspreken. Voor meer info over het programma, zie https://www.vredesdienst.nl/programma  Op de website www.vredesdienst.nl vindt men alle informatie. Ruim voor kerst verspreiden wij namens alle deelnemende dierenorganisaties de kerstboodschap die kinderen op de Vredesdienst voor dieren uitspraken, zie: https://www.youtube.com/watch?v=JeXwc5rRLEg&feature=emb_logo

 

De Vredesdienst voor dieren wordt mogelijk gemaakt door: 
Ds. Hans Bouma, Comité Dierennoodhulp, Diervriendelijk Nederland, Vissenbescherming, Plenty Food, Stichting KonijnenBelangen, Rechten voor al wat leeft, GAIA, Bont voor Dieren, Dierencoalitie, Sea First Foundation, Animal Rights, De Faunabescherming, Stichting Wings for Animals, Nederlandse Vereniging voor Veganisme,  Red een Legkip, Dierenrechten Alliantie, Stichting Melief, Akka’s Ganzenparadijs, House of Animals, Caring Vets, Animal Earth, Konijn in Nood, VeggieSquad, Koeienrusthuis stichting De Leemweg, Ganzenbescherming Nederland, Stichting de Nobele Hoeve, Stichting Dierenopvang Savanah en Stichting Dierennood