Gemeente Breda moet stoppen met vergassen van kippen

25 juli 2023- Zes dierenbelangenorganisaties waaronder Comité Dierennoodhulp, House of Animals, Akka’s Ganzenparadijs, Zwerfkip en Zo, Diervriendelijk Nederland en Rechten voor al wat leeft hebben een  brief gestuurd naar wethouder Bruijns (Openbare Ruimte), wethouder Bakker (Dierenwelzijn) en naar de gemeenteraad van Breda omdat zij willen dat de gemeente Breda het kippendump-probleem in Valkenbergpark voortaan diervriendelijk en preventief gaat aanpakken. In januari van dit jaar zijn in opdracht van de gemeente een honderdtal hennen en hanen door het dieronvriendelijke bedrijf  Duke Faunabeheer gevangen en vergast. Gisteren zijn de laatste hanen, hennen en kuikens door Duke Faunabeheer in opdracht van de gemeente weggevangen uit het park (zie foto en filmpje). Een paar inwoners hebben gelukkig bij de gemeente kunnen bedingen dat de dieren aan hen overgedragen werden om hen een goed thuis te geven. Comité Dierennoodhulp heeft kunnen regelen dat deze gevangen hanen, hennen en kuikens in Akka’s Ganzenparadijs in Dalen worden opgevangen en zal ook de plaatsingsbijdrage die 50 euro per haan telt, als tegemoetkoming voor de levenslange zorg, uit eigen kas betalen. De Partij voor de Dieren Breda heeft naar aanleiding van de vangacties door Duke Faunabeheer in Valkenbergpark vandaag vragen hierover gesteld. De zes dierenbelangenorganisaties willen het gesprek aangaan met de gemeente Breda over het vinden van een diervriendelijke oplossing en een preventief beleid.

 

Wettelijke zorgplicht

Gemeenten hebben een wettelijke plicht voor de opvang van zwerfdieren en daar horen gedumpte hennen en hanen ook toe. De dierenbelangenorganisaties vinden het aan het lot overlaten van de gedumpte dieren in het Valkenbergpark en het wegvangen en laten vergassen van deze dieren dieronvriendelijk en niet meer passen in deze tijd. Zij willen dat de gemeente in gaat zetten op een preventief beleid door waarschuwingsborden te plaatsen en camera’s en mensen voor te lichten over de consequenties van het ter vermaak uitbroeden van eieren, meer dan de helft is immers haan wat geboren wordt. Zolang de gemeente zelf nog geen kippenopvang heeft zou zij de gedumpte hennen en hanen diervriendelijk kunnen laten wegvangen door het bedrijf Hofganzen. Dit is het enige bedrijf in ons land die deze overlast op een diervriendelijke manier kan oplossen omdat zij ook een grote opvang heeft (https://www.ganzenparadijs.nl/) waar de hanen in groepen leven en oud mogen worden. Dat is niet alleen fijn voor de dieren, maar ook voor de omwonenden en de parkbezoekers van Breda die zich het lot van deze dieren aantrekken.