Gemeente Rucphen belooft aan dierenorganisaties resterende gedumpte kippen het leven te sparen

16 januari 2024 – Comité Dierennoodhulp heeft samen met de Dierenrechten Alliantie, House of Animals, Akka’s Ganzenparadijs, Zwerfkip en Zo en Diervriendelijk Nederland bezwaar gemaakt tegen het besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rucphen (Brabant) om opdracht te geven aan Duke Faunabeheer om circa 140 gedumpte hanen en hennen in het Processiepark in Sint Willebrord te vangen en te doden. In de week voor 16 januari zijn al ruim 120 hennen en hanen gevangen door Duke Faunabeheer en daarna bruut vermoord. De zes dierenbelangenorganisaties stellen dat de gemeente haar verplichting verzaakt heeft om zwerfdieren, waartoe ook deze gedumpte hennen en hanen toe behoren, op te vangen en tijdelijk te verzorgen. Hun welzijn dient daarin voorop te staan.

Omdat de gemeente van plan leek om de nog resterende circa 20 levende hanen en hennen in het park ook te laten doden stonden de dierenbelangenorganisaties op het punt om bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant een voorlopige voorziening aan te vragen om de dieren op deze wijze te pogen te redden. Gelukkig bleek dat niet nodig want de gemeente liet via haar jurist schriftelijk weten dat er geen vangactie meer komt en dat bij de resterende gedumpte kippen gekeken zal worden voor een diervriendelijke oplossing. De inbreng hierbij van de dierenorganisaties stelt de gemeente op prijs liet de jurist weten.

De dierenbelangenorganisaties hebben de gemeente een diervriendelijk alternatief aangeboden. De dierenbelangenorganisaties hebben een gesprek gehad hierover met de gemeente en over het toekomstige beleid voor deze en toekomstige noodlijdende huisdieren zoals de wet de gemeente voorschrijft. De gemeente Rucphen gaat akkoord dat de dierenorganisaties de resterende hanen en hennen wegvangt en is bereid de plaatsingsbijdrage en vervoerskosten hiervoor te betalen.

De dierenorganisaties trekken hun bezwaar niet in en de openbare hoorzitting hierover vind plaats op 13 februari om half vier in het gemeentehuis te Rucphen.