Stop tikkende tijdbom pandemie vogelgriep door vaccinatie

1 november 2021 – Comité Dierennoodhulp heeft samen met de Dierenrechten Alliantie, Diervriendelijk Nederland, Rechten voor al wat leeft en Animal Earth een brandbrief gestuurd naar de leden van de Vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in verband met de onnodig wrede aanpak van kippen vanwege de vogelgriep. In de brandbrief doen de dierenorganisaties de dringende oproep tot een snelle ontwikkeling van een vaccin tegen vogelgriep en verplichte vaccinatie van vogels op pluimveebedrijven. Daarnaast verzoeken de dierenorganisaties om ervoor te zorgen dat er gestopt wordt met het preventief vergassen van deze dieren en dat er spoedig gestart wordt met de afbouw van de intensieve dierenindustrie. 277 pluimveebedrijven met miljoenen kippen binnen een straal van 10 km in Barneveld is niet normaal en een tikkende tijdbom voor een nieuwe pandemie die ook op ons mensen over kan slaan.

 Binnen een week tijd zijn er 156.600 dieren vergast waarvan een deel preventief.  Waar de overheid grote druk uitoefent op mensen om zich tegen corona te laten vaccineren, moeten miljoenen kippen een vaccin tegen vogelgriep ontberen enkel vanwege economische belangen en zitten de vrije-uitloopkippen en biologische kippen maandenlang met duizenden dicht op elkaar gepakt opgesloten in stallen met al het daarbij horende extra dierenleed van dien. De dierenorganisaties vinden dit onacceptabel en in strijd met de intrinsieke waarde die dieren toegekend wordt in de Wet dieren en waar door de overheid rekening mee dient gehouden te worden bij het nemen van besluiten.

 

Naastenliefde 

Echte naastenliefde zou zich niet alleen tegenover onze eigen soort moeten uiten, maar ook naar andere levende wezens die net als wij graag willen leven, pijn kunnen lijden en gelukkig willen zijn. Waar mensen die ziek worden door het zeer besmettelijke coronavirus alle medische hulp krijgen, worden dieren die net zo kunnen lijden en net zo graag willen leven in opdracht van de overheid op een akelige manier vergast terwijl niet eens bewezen is dat ze de ziekte hebben.  De dieronwaardige intensieve dierenindustrie, met haar overvolle stallen en voor de dieren – maar ook voor mensen – ongezonde leefomstandigheden, is een van de oorzaken en het gevaar van de uitbraak en verspreiding van de hoog pathogene vogelgriep. Het is bekend dat dieren die onder stressvolle omstandigheden leven een groot risico hebben om ziek te worden.