Verzoek handhaving om dierenmishandeling van haan op Kallemooifeest Schiermonnikoog te voorkomen

17 mei 2024- Dierenbelangenorganisaties Comité Dierennoodhulp en House of Animals en hebben een handhavingsverzoek ingediend bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) om zaterdagavond 18 mei handhavend op te treden tegen de Kallemooicommissie op Schiermonnikoog en de eigenaar van de haan in verband met overtreding van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. Het handhavingsverzoek is ingediend te samen met de verklaringen van deskundigen als hoogleraar Dierenwelzijn Bas Rodenburg van de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht, kippendokter Sible Westendorp en vogeldierenarts Carreen Loriaux die het gebruik van de haan voor dit evenement allen als dierenmishandeling beoordelen. Op zaterdagavond 18 met zal door de Kallemooi Commissie een haan rond middernacht worden opgesloten in een mand, die vervolgens drie dagen lang aan een mast hangt op 18 meter hoogte. De eigenaar van de haan is hiervan op de hoogte en doet hieraan mee. Door heel dit gebeuren zal de haan ernstig zonder redelijk doel in zijn welzijn aangetast worden en zal de Wet dieren en het Besluit houders van dieren worden overtreden.

 

Advocaat –generaal acht niet behandelen aangifte door OM onterecht en spreekt zich uit over dierenmishandeling haan Kallemooi

Comité Dierennoodhulp, House of Animals en dierenartsenorganisatieCaring Vets deden vorig jaar na Pinksteren aangifte tegen de Kallemooicommissie en de eigenaar van de haan in verband met dierenmishandeling en het overtreden van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. Het OM besloot om niets met de aangifte te doen. Na een beklag van de dierenbelangenorganisaties op grond van artikel 12 van het Wetboek van strafvordering hiertegen liet de Advocaat-generaal schriftelijk weten dat er te voorbarig door het OM is besloten dat er geen sprake was van dierenmishandeling en/of het onthouden van de nodige zorg.

 “Met het oog op de omstandigheden die geschetst worden in de aangifte, de rapporten van de deskundigen is het aannemelijk dat het welzijn van het dier in kwestie wordt aangetast.” aldus de Advocaat-generaal.

Ook schrijft de Generaal-advocaat: “Het bestaan van een traditie is geen vrijbrief voor het overtreden van voornoemde artikelen. Het overtreden van voornoemde artikelen is des te bezwaarlijker als rechtvaardigingen ontbreken, het geen in onderhavige kwestie het geval is. De omgang met dieren betreft een maatschappelijke kwestie die impact heeft op de maatschappij waarbij het maatschappelijk besef over de omgang en bejegening van dieren een belangrijke rol speelt. Gedragingen die de betamelijke grens overschrijden dienen dan ook vervolgd te worden of in elk geval nader onderzocht te worden.”

De dierenorganisaties zijn naar aanleiding van hun beklag afgelopen woensdag gehoord bij het Hof in het paleis van Justitie te Leeuwarden. Binnen een paar maanden komt het Hof met een beslissing.