Stil protest tegen offeren van dieren bij slachthuis Ipekçi in Harderwijk

Dinsdagmiddag 20 juli 2021 op de eerste dag van het offerfeest organiseerde Comité Dierennoodhulp een stil en vreedzaam protest tegen het offeren van dieren bij slachthuis Ipekçi in Harderwijk. Bij dit slachthuis werden die dag tussen de 700 en 1000 schapen en geiten gedood om als offer te dienen. Met hun stil protest herdachten de aanwezige dierenvrienden alle schapen, geiten en stieren die deze dagen geofferd werden en riepen ze moslims op om op een andere manier te gaan offeren.

Onterechte inperking op demonstratierecht

Helaas zorgde de gemeente Harderwijk ervoor dat we, ondanks dat we de actie bijtijds bij de gemeente netjes gemeld hadden, ernstig ingeperkt werden op ons demonstratierecht. Ons vreedzaam protest mocht niet voor het slachthuis op de openbare weg plaatsvinden, in plaats daarvan werden we in de verte in een hoek weggezet. Hiervoor was geen enkele geldige reden, daarom hebben wij een bezwaarschrift hierover ingediend.

Dieren offeren past niet meer in de huidige tijd waarin we dieren zien als medeschepselen. Medeschepselen die net als wij angst, pijn, verdriet en vreugde kunnen voelen en die we daarom dienen te respecteren. Een offer is bovendien iets wat je van jezelf opoffert en niet het leven van een ander. Een dier zijn vrijheid en leven ontnemen is daarom ook geen echt offer. Het doet enkel wat pijn in de portemonnee, terwijl het dier hier erg voor moet lijden en geen enkele keuze in gehad heeft. Dieren offeren is geen religieuze verplichting. Volgens de Koran is het heel goed mogelijk het offerfeest zonder het doden van een dier te vieren.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid liet al in 2014 aan Comité Dierennoodhulp weten dat steeds meer moslims ervoor kiezen in de vorm van geld een zeer reëel offer te brengen, geld dat wordt gebruikt om hulp te bieden aan mensen in nood. Het gaat hier om een offer waarbij geen bloed vloeit en waar de wereld weer een stukje beter door wordt. Wereldwijd zijn er meer dan 800 miljoen mensen die hongerlijden en wanneer moslims afzien van het slachten van een schaap (voor een geslacht schaap betaal je rond de 300 euro) komt het geld ten goede aan de mensen die het, het hardst nodig hebben. Door geld te offeren kan men plantaardige voedselprojecten of medische hulp steunen in ontwikkelingslanden en in gebieden waar mensen onderdrukt worden. Ook door de corona pandemie is in heel veel arme landen extra geld voor medische hulp nodig. Zo’n geld-offer kan letterlijk levens redden, in plaats van het doden van een ander leven als offer.

In een eerder verzonden brief aan moslimorganisaties is gevraagd om in het geval zij al een schaap of ander dier hebben besteld, om te overwegen het dier het leven te schenken. Het dier kan door Comité Dierennoodhulp ondergebracht worden op een plek waar het liefdevol oud mag worden. Hiermee schenken de moslims een dier het leven, wat staat voor een compassievol offer, en dat is waar het in het offerfeest om draait: medeschepselijkheid en barmhartigheid.

Comité Dierennoodhulp heeft niets tegen moslims of tegen religies in het algemeen, maar wel tegen het doden van dieren om Allah of welke God dan ook te eren. Een feest vieren ten koste van ander leven, kostbaar leven, een feest dat de dood betekent van talloze medeschepselen, het hoort niet bij de islam, niet bij het christendom, bij geen enkele godsdienst. Bloedvergieten past niet bij een feest. Vanuit dat gedachtegoed wordt er ook ieder jaar vreedzaam actie tegen het doden van dieren voor het vredesfeest kerstmis. Comité Dierennoodhulp vindt dan ook dat het verboden moet worden om dieren te offeren en te misbruiken voor geloof, tradities en vermaak. Zo’n verbod zou niet alleen voor het offerfeest moeten gelden, maar ook voor het kipslingeren dat orthodoxe joden tijdens Jom Kippoer doen en voor het doden van dieren door voodoo en winti aanhangers. En natuurlijk ook voor dieronvriendelijke tradities als bijvoorbeeld stierenvechten, ganstrekken, zwientie tikken en de haan van Kallemooi.