Dierenorganisaties willen aanschuiven bij Remkes’ stikstof gesprekken

Donderdag 18 augustus 2022 – Comité Dierennoodhulp, House of Animals, de Dierenrechten Alliantie en Diervriendelijk Nederland hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar Johan Remkes en naar de minister voor Natuur en Stikstof Christianne Van der Wal omdat ze uitgenodigd willen worden aan tafel voor de stikstof overleg gesprekken. In de brief verzoeken de dierenbelangenorganisaties om de hoofdrolspelers in het veroorzaken van te veel stikstof; de ruim 600 miljoen dieren die jaarlijks in ons land opgefokt worden, een stem te geven. De dierenbelangenorganisaties willen uitgenodigd worden bij Remkes aan tafel zodat zij de belangen van deze dieren kunnen behartigen. Zij willen dat die belangen serieus meegewogen worden in de aanpak om stikstof tegen te gaan en de natuur en het klimaat te verbeteren. De veroorzakers zijn immers geen producten, maar zijn net als mensen levende intelligente voelende wezens die het verdienen dat er ook rekening gehouden wordt met hun welzijn en leven.

 

Deze hoofdveroorzakers van de stikstofcrisis, de ruim 600 miljoen dieren, worden stelselmatig doodgezwegen in de politiek en in de gesprekken en discussies in de media. Ondertussen zijn diegenen die deze dieren gebruiken, uitbuiten en laten afslachten en aan de lopende band intimiderende acties houden, wèl aan tafel uitgenodigd.

Ook milieu- en natuurorganisaties, Bouw, MKB en de banken mogen bij Remkes aan tafel aanschuiven. Maar de hoofdrolspelers -de koeien, kippen, varkens, kalkoenen, eenden, geiten en konijnen die net als mensen een unieke persoonlijkheid hebben en voelende intelligente dieren zijn krijgen geen enkele stem. In de industrie moeten deze dieren een leven leiden waarin ze letterlijk lijden en waarin ze hun natuurlijke behoeften niet kunnen uiten. En al dit vreselijke leed willen de veeboeren allemaal in stand houden door met stikstofemissie verlagende oplossingen te komen door middel van ander diervoeder en door het urineren van de koeien op onnatuurlijke wijze door een machine te laten stimuleren zodat poep en plas gescheiden kan opgevangen worden. Alles om maar niets te veranderen aan hun dieronterende houding ten opzichte van dieren door een dier geen dier te laten zijn.

De dierenbelangenorganisaties vinden het ongelooflijk hoe ver veeboeren met hun intimiderende acties kunnen gaan en hoe dit door de politiek en politie gedoogd wordt en hoe mensen die voor de belangen van weerloze dieren opkomen telkens worden verketterd en hard worden aangepakt. Veeboeren rijden op hun tractoren overal waar ze niet mogen rijden, stichten brand, vormen blokkades op wegen, lozen afval waaronder asfalt op gevaarlijke plekken en intimideren politici en politie met huisbezoeken. De dierenbelangenorganisaties begrijpen niet dat deze veeboeren nog bij Remkes aan tafel mogen zitten.

170.000 Nederlanders lijden psychisch mee met wat de dieren in de ziekmakende industrie wordt aangedaan en zijn daarom vegan geworden. Dat is vele malen meer dan het aantal boeren dat zich nu verzet en op de oude voet wil doorgaan met dieren op industriële manier te gebruiken. Daarnaast is er een grote groep mensen die lichamelijk letterlijk ziek wordt door de uitstoot van deze vee-industrie, virussen, zoönosen en de schadelijke stoffen die in dierlijke producten voorkomen. Om die reden zouden voedingsdeskundigen, gezondheidsdeskundigen, oncologen, artsen en zoönose-deskundigen ook aan tafel bij Remkes uitgenodigd dienen te worden, stellen de dierenbelangenorganisaties in hun brief.

Ook de huidige vogelgriep die blijft toeslaan in stallen laat weer eens duidelijk zien dat deze manier van dieren houden in grote aantallen met 235 pluimveebedrijven binnen een straal van 10 km in Lunteren zowel ethisch als voor de volksgezondheid onhoudbaar is.